Designum

Slovenské centrum dizajnu (SCD) je odbornou inštitúciou pre systematickú podporu dizajnu na Slovensku. Túto podporu napĺňa aj svojimi edičnými a publikačnými aktivitami. Od roku 1994 vydávame časopis Designum, ktorý mapuje, prezentuje a hodnotí domácu i zahraničnú dizajnérsku tvorbu, prináša nové pohľady na dejiny dizajnu a podporuje teoretické a kritické písanie o dizajne.

e-designum

V roku 2017 sme založili online platformu e-designum, ktorá prináša aktuálne informácie z oblasti dizajnu – dokumentuje a hodnotí výstavy, recenzuje nové publikácie, bilancuje odborové súťaže a ich výsledky, referuje o zaujímavých konferenciách, workshopoch a nových objavoch z histórie dizajnu.

Publikácie

Zásadnú súčasť prezentácie dizajnérskej tvorby a výskumu dizajnu na Slovensku predstavujú odborné publikácie.Vybrané publikácie (Nové kapitoly z dejín dizajnu – Zdeno Kolesár, O sebe a o svojej práci – Ľubomír Longauer, Dizajn na Slovensku 1990 – 2005 – Katarína Hubová, Zdeno Kolesár, Andrea Kopernická, Adriena Pekárová) si môžete zakúpiť osobne v predajných miestach SCD. Ďalšie publikácie (Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý – Mária Rišková a Nina Veselá-Cohen, CIPÁR&LOGO.ETC. – Vladislav Rostoka, Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok – Ľubomír Longauer, FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku – Samuel Čarnoký) je možné zakúpiť v distribučnej sieti vydavateľstva Slovart.

Edičné oddelenie

Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava

Otváracie hodiny

/

Designum

Designum 3/2021

Designum 3/2021

Slovenské centrum dizajnu
designum 2/2021 obalka

Designum 2/2021

Slovenské centrum dizajnu

Designum 1/2021

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2020

Slovenské centrum dizajnu

Designum 3/2020

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2019

Slovenské centrum dizajnu

Designum 3/2019

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2019

Designum 2/2019

Slovenské centrum dizajnu
Designum 01/2019

Designum 1/2019

Slovenské centrum dizajnu