Designum 2/2023

Designum

Časopis Designum je jediný odborný časopis o dizajne na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou. Vychádza 4-krát ročne (vždy ku koncu mesiacov marec, jún, september a december) a na jeho stránkach nájdete aktuálne informácie o dianí v oblasti dizajnu na Slovensku a v zahraničí, ale aj pravidelné rubriky z dejín a teórie dizajnu. Časopis je určený dizajnérom, teoretikom, pedagógom, historikom a študentom dizajnu, architektom či umeleckým remeselníkom, ale aj širokej verejnosti so záujmom o dizajn.

e-designum

Keďže sa diskusie o dizajne ako o veľmi vitálnom odbore už dávnejšie presunuli aj na internet, od roku 2017 sa stala súčasťou webovej stránky Slovenského centra dizajnu platforma e-designum.

Publikácie

Dôležitú súčasť prezentácie dizajnérskej tvorby a výskumu dizajnu na Slovensku predstavujú odborné publikácie. Vybrané publikácie (ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939 Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf, Mária Rišková, Nové kapitoly z dejín dizajnu – Zdeno Kolesár, O sebe a o svojej práci – Ľubomír Longauer, Dizajn na Slovensku 1990 – 2005 – Katarína Hubová, Zdeno Kolesár, Andrea Kopernická, Adriena Pekárová) si môžete zakúpiť osobne v predajných miestach SCD. Ďalšie publikácie (Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý – Mária Rišková a Nina Veselá-Cohen, CIPÁR&LOGO.ETC. – Vladislav Rostoka, Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok – Ľubomír Longauer, FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku – Samuel Čarnoký) je možné zakúpiť v distribučnej sieti vydavateľstva Slovart.

Redakcia Designum

Jakubovo námestie 12 (5. poschodie), 814 99 Bratislava

Otváracie hodiny

dohodou

Designum

Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2021

Designum 4/2021

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2021

Designum 3/2021

Slovenské centrum dizajnu
designum 2/2021 obalka

Designum 2/2021

Slovenské centrum dizajnu

Designum 1/2021

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív

Publikácie

ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
CIPÁR&LOGO.ETC. (V. Rostoka). Foto: Adam Šakový

CIPÁR&LOGO.ETC.

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok (Ľ. Longauer). Foto: Adam Šakový

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý (N. Veselá-Cohen, M. Rišková). Foto: Adam Šakový

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
Nebáť sa sprievodcu - Publikácia k výstave Slovenského múzea dizajnu SCD "Nebáť sa moderny!". Foto: Adam Šakový

Nebáť sa sprievodcu

Slovenské centrum dizajnu
FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku (S. Čarnoký). Foto: Adam Šakový

FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
K dejinám dizajnu na Slovensku (editori A. Pekárová, Z. Kolesár). Foto: Adam Šakový

K dejinám dizajnu na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu
Škola moderného videnia (I. Mojžišová). Foto: Adam Šakový

Škola moderného videnia

Slovenské centrum dizajnu