Inolab

Vznik a fungovanie výskumno-vývojového oddelenia SCD je jedným zo základných krokov pre naplnenie stratégie zmysluplného rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a kľúčová platforma pre profesionalizáciu výstupov aplikovaného výskumu v oblasti dizajnu.

Cieľom INOLAB je vytvoriť platformu profesionalizujúcu výstupy aplikovaného výskumu v oblasti dizajnu. Výskumno-vývojové aktivity v Inolabe realizujú špecializované tímy odborníkov zo Slovenského centra dizajnu, výskumných ústavov z verejného sektora, ako aj nezávislých odborníkov zo súkromného sektora.

Medzi hlavné projekty INOLAB patria:

  • knižnica materiálov LOMA, ktorá zhromažďuje vzorky štandardných a experimentálnych materiálov z celého sveta,
  • vývoj funkčného prototypu Tatra 603X Coupé v spolupráci s Jánom Cinom, autorom pôvodného dizajnu vozidla z roku 1963,
  • morfovací softvér H.U.R.B.A.N. selektor, s ktorým môžu dizajnéri vytvárať nové dizajnové tvary na princípe tvarovej hybridizácie prostredníctvom miešania digitálnych 3D objektov,
  • výskum Školy umeleckých remesiel v Bratislave (1928–1939), prvej verejnej umeleckej školy na Slovensku. ktorá bola svedkom zrodu slovenského dizajnu ako samostatnej disciplíny,
  • spolupráca v medzinárodnom kontexte na aktivitách New European Bauhaus
  • a najnovšie rozbiehame projekt výskumu generatívnej umelej inteligencie a jej vzťahu ku kreatívnym profesiám vrátane dizajnu SCD AI.

Výskumno-vývojové ddelenie Slovenského centra dizajnu vzniklo ako výsledok cezhraničného projektu Design & Innovation podporeného z ERDF – program spolupráce INTERREG SK-AT v roku 2019.