Designum 2/2024

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2024

V tomto čísle sme pripravili rozhovor s oceneným autorom v Národnej cene za dizajn 2023 v kategórii Umenie & Dizajn & Remeslo s Jánom Jánošom. Rozhovor s autorkami vizuálnej identity aktuálnej Národnej ceny za dizajn 2024 – Komunikačný dizajn Barbarou Kowalczukovou a Teréziou Denkovou. O priebehu súťaže Najkrajšie knihy Slovenska, ale aj ocenených knihách informuje Gabriela Ondrišáková. Uverejnili sme tiež článok o výstave Out of the Blue a tvorbe českej dvojice Terezie Lexovej a Štěpána Smetanu. Do rubriky Múzejne prispela Silvia Kružliaková textom z výskumu pozostalosti Vlastimila Herolda. Kurátorkou výstavy Deťom na mieru. Autorská tvorba pre deti v socialistickom Československu. bola Lucie Skřivánková, ktorá prijala naše pozvanie na rozhovor. Do časti Teoreticky sme zaradili dva projekty. Eva Jenčuráková z Katedry dizajnu TUKE informuje o svojom projekte, ktorého záverom je niekoľko edukačných a terapeutických pomôcok pre deti s kortikálnou poruchou zraku. Wanda Borysko a Dušan Kočlík z Ústavu dizajnu STU v Bratislave vo svojom príspevku prinášajú pohľad na tému každodennosti v produktovom dizajne, ktorá sa stala východiskom výstavy Fórum dizajnu 2024. V tomto čísle sme použili v nadpisoch písma Guacamole od Nikolety Dekanovej a NKS back od Simony Császárovej. Prajeme príjemné letné čítanie s časopisom Designum!

Editoriál /Jana Oravcová
HORA. Absolútna vášeň / Mária Hriešik Nepšinská
Do dizajnu chceme priniesť nehu. Rozhovor s dizajnérkami NCD 2024 / Barbora Krejčová
Najkrajšie knihy Slovenska 2023 / Gabriela Ondrišáková
Dvojica, ktorá vie snívať dizajnom / Veronika Pařízková
Vlastimil Herold. Od kresby cez animáciu až po propagáciu a úžitkovú grafiku / Silvia Kružliaková
Ďeťom na mieru. Autorská hračka socialistického Československa / Jana Oravcová
Iný pohľad na dizajn. Edukačné a terapeutické pomôcky pre deti s kortikálnou poruchou zraku / Eva Jenčuráková
Každodennosť. Subjektívne o výstave Fórum dizajnu 2024 / Wanda Borysko, Dušan Kočlík
Písma čísla / Nikoleta Dekanová, Simona Császárová

Viac o dizajnéroch v publikácii