Designum 1/2023

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2023

Tento rok oslavujeme 30. výročie samostatnosti Slovenskej republiky. Mnohé politické autority po rozdelení spoločného štátu Česko-Slovenska dnes oceňujú našu vzájomnú blízkosť, ale predovšetkým to, že sme zostali najbližšími partnermi, spojencami a priateľmi. Aj časopis Designum predstavuje určitú stopu vzájomnej spolupatričnosti. Už do prvého tohtoročného čísla sme zaradili dva príspevky, ktoré súvisia s obdobím nášho spoločného štátu. V časti Aktuálne sa vraciame k Národnej cene za dizajn 2022 – Komunikačný dizajn. V rozhovoroch prezentujeme tvorbu dvoch laureátov – Matúša Buranovského a reklamnej agentúry THIS IS LOCCO. Tretí z rozhovorov predstavuje Ateliér Rabada, ktorý sa venuje tradičnej remeselnej technike – modrotlači. Jedenásty ročník medzinárodného podujatia Trienále plagátu Trnava, ktoré organizuje Galéria Jána Koniarka v Trnave, zhodnotil Robert Paršo.  Dizajnérka Žofia Babčanová vo svojom texte ponúka dizajnérom možnosť zorientovať sa v škále virtuálnych nástrojov. Je možné aplikovať metódu archeológie aj v oblasti dizajnu? V rubrike Retrospektívne sa touto otázkou zaoberá recenzný príspevok, ktorý reflektuje výstavu Archeologie designu v Múzeu umenia a dizajnu Benešov. Slovenské centrum dizajnu udelilo pri príležitosti Národnej ceny za dizajn 2022 Miroslavovi Cipárovi in memoriam Cenu za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu. Jeho celoživotnú tvorbu a náhly odchod z tohto sveta si pripomíname príspevkom Adriána Kobetiča. Na konci roka 2022 nás opustil Anton Cepka. Na túto výnimočnú osobnosť autorského šperku, objektov a realizácií do architektúry spomína Viera Kleinová. Pripravili sme tiež dve recenzie na publikácie. Tibor Uhrín sa venuje publikácii o tvorbe dizajnéra Miroslava Debnára pod názvom 92XXX22 MIROSLAV DEBNÁR a Jana Oravcová hodnotí monografiu Martiny Pachmanovej Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury.

Pokračujeme v prezentácii študentských písiem, ktoré vznikli na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Typo pod pedagogickým vedením Pala Bálika a Michala Tornyaia. V tomto čísle je v nadpisoch použité písmo Forever od Ester Mládenkovej.

Editoriál / Jana Oravcová
Matúš Buranovský: Robím dizajn, pretože ho milujem / Zuzana Uhalová
Ateliér Rabada. Modrotlač 21. storočia / Lívia Rášová
THIS IS LOCCO. Neexistuje žiadne nudné odvetvie / Gabriela Ondrišáková
Dobre utajené finále / Robert Paršo
Virtuálna realita v dizajnérskom procese / Žofia Babčanová
O možnostiach archeológie dizajnu / Robin R. Mudry
Držať sa línie. Miroslav Cipár (8. 1. 1935 – 8. 11. 2021) / Adrián Kobetič
Cieľ jasný, pútnik vytrvalý. Anton Cepka (17. 1. 1936 – 26. 12. 2022) / Viera Kleinová
92XXX22 MIROSLAV DEBNÁR. Príbehy interiérov, interiéry s príbehom / Tibor Uhrín
Ideály a paradoxy civilizovanej ženy / Jana Oravcová
Písma čísla / Ester Mládenková

Viac o dizajnéroch v publikácii