O časopise Designum

Časopis Designum je odborný časopis o dizajne a príbuzných disciplínach, ktorý vychádza od roku 1994. Mapuje, prezentuje a hodnotí domácu i zahraničnú dizajnérsku tvorbu. Predstavuje názory a prácu dizajnérov i výrobcov, informuje o významných dizajnérskych podujatiach, festivaloch, výstavách, projektoch. Prezentuje zbierkový fond a výskum Slovenského múzea dizajnu SCD. Prináša nový pohľad na dejiny dizajnu, stimuluje teoretické a kritické písanie o dizajne vrátane recenzií zahraničných a domácich knižných publikácií. Vytvára priestor na popularizáciu dizajnu a všetkých súvisiacich disciplín.

Designum je štvrťročník (vychádza v marci, júni, septembri a decembri).

  • Na stránke Archívu Designum sú sprístupnené všetky vydania časopisu Designum
  • Na stránke Issuu.com nájdete všetky vydania časopisu Designum vo formáte PDF po rok 2018 vrátane
  • Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. Viac sa môžete dozvedieť na stránke knižnice.

Redakcia:
Jana Oravcová, vedúca redaktorka časopisu Designum, jana.oravcova@scd.sk

Marketing a mediálna podpora:
Barbora Krejčová, barbora.krejcova@scd.sk

Distribúcia a predplatné:
Katarína Kubalová, predplatne@scd.sk

Jazyková redakcia: 
Marta Bábiková