O časopise Designum

Časopis Designum je jediný odborný časopis na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou, ktorý sa orientuje na všetky oblasti dizajnu. Na jeho stránkach nájdete aktuálne informácie o súčasnosti dizajnu na Slovensku a v zahraničí, ale aj pravidelné rubriky z dejín a teórie dizajnu. Predstavuje názory aj prácu zaujímavých dizajnérov a výrobcov, informuje o významných svetových dizajnérskych podujatiach.

Prináša štúdie, tematické bloky, eseje, rozhovory, portréty významných osobností, recenzie, podnety a inšpirácie. Vytvára ideálny priestor pre popularizáciu odboru dizajnu a všetkých súvisiacich disciplín.
Časopis je určený pre širokú verejnosť, ale najmä pre dizajnérov, teoretikov, pedagógov, historikov a študentov dizajnu, architektov, výrobcov, manažérov, umeleckých remeselníkov, obchodníkov a ľudí, ktorí majú radi dizajn.
Vychádza 4-krát ročne a má anglické sumáre.

Pre verejnosť sú na našej webovej stránke www.scd.sk/?archiv-designum sprístupnené v PDF formáte všetky vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.
Viac sa môžete dozvedieť na stránke našej knižnice.

Redakcia:
Jana Oravcová, vedúca redaktorka časopisu Designum, jana.oravcova@scd.sk

Predplatné:
predplatne@scd.sk

Jazyková redakcia: 
Marta Bábiková