ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2021

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939 vo vizuálne atraktívnej podobe približuje jednu z najdôležitejších kapitol moderných kultúrnych dejín Slovenska. So ŠUR, prvou verejnou výtvarnou školou na našom území, sa spájajú začiatky výučby dizajnu, fotografie, filmu, aranžérstva, scénografie či výtvarnej pedagogiky. Komplexnosti témy zodpovedá aj niekoľkoročný výskum trinásťčlenného autorského tímu v domácich a zahraničných archívoch, ktorý nadväzoval na fundamentálnu prácu historičky umenia Ivy Mojžišovej, autorky prvej monografie o ŠUR. Počas príprav aktuálnej publikácie sa podarilo objaviť mnoho nových informácií, dokumentov a dokonca aj diel, takže čitatelia môžu získať nielen prehľad o pôsobení bratislavskej školy, ale sa zoznámiť aj s rôznorodými dobovými kontextmi. Všetky texty sú sprevádzané bohatým obrazovým materiálom, ktorý demonštruje mimoriadnu progresívnosť a nadregionálny význam ŠUR.

Kniha je rozdelená do niekoľkých celkov. Prvá časť sa venuje desiatim oddeleniam školy (od grafického, cez fotografické, keramické či módne až po detské a filmové) vyučovaným na škole a tvorbe osobností, ktoré tu pôsobili. Druhá časť publikácie predstavuje bratislavskú školu v širšom dobovom domácom a medzinárodnom kontexte. Zaujímavá je aj časť s názvom ŠUR v čase, ktorá obsahuje chronologicky zoradené oddelenia a kurzy s počtom žiakov a menami pedagógov od školského roka 1928/1929 po školský rok 1938/1939. Záver je venovaný profilom pedagógov a žiakov školy, medzi ktorými sa dá nájsť nejedno významné meno z dejín moderného slovenského a českého umenia, ako napríklad Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Zdeněk Rossmann, Jaromír Funke či Karel Plicka.

Zostavili: Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf v spolupráci s Máriou Beňačkovou Riškovou.

Autorky a autori textov: Katarína Bajcurová, Mária Beňačková Rišková, Simona Bérešová, Vladimíra Büngerová, Lada Hubatová-Vacková, Ivan Kamenec, Viera Kleinová, Adriena Pekárová, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Silvia Seneši Lutherová, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková.

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart 2021
Počet strán: 432
ISBN: 978-80-89992-10-2

Grafický dizajn a sadzba: Mária Rojko
Tlač: TBB, a. s., Banská Bystrica