Kontakty

Knižnica, redakcia a administratíva (sídlo organizácie)

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O.BOX 131
814 99 Bratislava

Riaditeľ Slovenského centra dizajnu
Mgr. art. Maroš SCHMIDT +421 903 263 294 / +421 917 700 073 maros.schmidt@scd.sk

Odborná asistentka riaditeľa a sekretariát
Mgr. art. Mária AMRICHOVÁ +421 2 204 77 318 sekretariat@scd.sk

Koordinátorka fundraisingu a rozvoja spolupráce
Mgr. Zuzana BÖHMEROVÁ  +421 918 110 248  zuzana.bohmerova@scd.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre ekonomické záležitosti / vedúca EPO
Ing. Natália GALBAVÁ  +421 2 204 77 314  natalia.galbava@scd.sk

Personalistka, mzdárka 
Ing. Lenka OBSELKOVÁ +421 2 204 77 311 lenka.obselkova@scd.sk

Vedúca Oddelenia dokumentácie a informačných služieb
PhDr. Anna FAKLOVÁ  +421 918 110 250 anna.faklova@scd.sk

Informačná špecialistka – Oddelenie dokumentácie a informačných služieb
Mgr. Barbora KÁŇOVÁ +421 915 697 581 barbora.kanova@scd.sk

Knihovníčka 
Dagmar HUDECOVÁ +421 2 204 77 313 dagmar.hudecova@scd.sk

Informačný špecialista – Oddelenie  dokumentácie a informačných služieb
Mgr. Michal ČUDRNÁK michal.cudrnak@scd.sk

Dokumentátor zbierkového fondu – Oddelenie  dokumentácie a informačných služieb
Mgr. Dalibor UHLÁR dalibor.uhlar@scd.sk

Vedúca Edičného oddelenia a vedúca redaktorka E-DESIGNUM
PhDr. Ľubica PAVLOVIČOVÁ +421 2 204 77 319 lubica.pavlovicova@scd.sk

Vedúca redaktorka časopisu DESIGNUM
Mgr. Jana ORAVCOVÁ, PhD.  +421 2 204 77 319 jana.oravcova@scd.sk

Distribúcia a marketing
+421 2 204 77 319 marketing@scd.sk

Prevádzkar / správca majetku a koordinátor produkcie
Mgr. art Ján JÁNOŠ +421 905 356 611 jan.janos@scd.sk

Informácie o ochrane osobných údajov v SCD
gdpr@scd.sk 

Múzeum a galéria

Slovenské centrum dizajnu
Hurbanove kasárne
Kollárovo nám. 10
811 07 Bratislava

Vedúca Slovenského múzea dizajnu, kurátorka a kustódka zbierok SMD
Mgr. Silvia KRUŽLIAKOVÁ +421 918 991 237 silvia.kruzliakova@scd.sk

Kurátorka a správkyňa depozitárov SMD
Mgr. Zuzana ŠIDLÍKOVÁ, PhD. +421 907 549 510 zuzana.sidlikova@scd.sk

Kurátorka a správkyňa depozitárov SMD
Mgr. Gabriela ONDRIŠÁKOVÁ +421 905 671 284 gabriela.ondrisakova@scd.sk

Vedúca Oddelenia produkcie a programov pre verejnosť
Mgr. Gabriela RYBÁRIKOVÁ +421 918 110 247 gabriela.rybarikova@scd.sk

Vedúca Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB
Mgr. Zdenka PEPELOVÁ, PhD. +421 918 731 450 zdenka.pepelova@scd.sk

Odborná pracovníčka pre výskum a vývoj Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB
Mgr. Klára PREŠNAJDEROVÁ, PhD. +421 918 110 255 klara.presnajderova@scd.sk