Kontakty

Knižnica, redakcia a administratíva (sídlo organizácie)

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O.BOX 131
814 99 Bratislava

Riaditeľ Slovenského centra dizajnu
Mgr. art. Maroš SCHMIDT +421 903 263 294 / +421 917 700 073 maros.schmidt@scd.sk

Odborná asistentka riaditeľa a sekretariát
Anna Eliška JÁNOVÁ +421 2 204 77 318 sekretariat@scd.sk / anna.janova@scd.sk

Koordinátorka Národnej ceny za dizajn / Koordinátorka rozvoja spolupráce
Mgr. Zuzana BÖHMEROVÁ  +421 918 110 248 zuzana.bohmerova@scd.sk

Koordinátorka spoluprác a zahraničných projektov
Mgr. Ľubica KOLLÁROVÁ, PhD.  +421 918 731 450 lubica.kollarova@scd.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre ekonomické záležitosti / vedúca EPO
Ing. Natália GALBAVÁ  +421 2 204 77 314 natalia.galbava@scd.sk

Účtovníčka
Eva DANADOVÁ +421 915 699 773 eva.danadova@scd.sk

Personalistka, mzdárka 
Monika KUHAJDOVÁ +421 2 204 77 311 monika.kuhajdova@scd.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre odborné záležitosti / Vedúca Oddelenia dokumentačno-informačných služieb
Mgr. Silvia Seneši LUTHEROVÁ, PhD. +421 918 110 250 silvia.lutherova@scd.sk

Špecialistka pre dizajn a multimédiá – Oddelenie dokumentácie a informačných služieb / PR manažérka Národnej ceny za dizajn
Mgr. Barbora LENĎÁKOVÁ +421 915 697 581 barbora.lendakova@scd.sk

Knihovníčka 
Dagmar HUDECOVÁ +421 2 204 77 313 dagmar.hudecova@scd.sk

Dokumentátor zbierkového fondu – Oddelenie  dokumentácie a informačných služieb
Mgr. Dalibor UHLÁR dalibor.uhlar@scd.sk

Vedúca Redakcie Designum a vedúca redaktorka časopisu Designum
Mgr. Jana ORAVCOVÁ, PhD. +421 918 110 256 jana.oravcova@scd.sk

Distribúcia a predaj
+421 2 204 77 318 predaj@scd.sk

Prevádzkar / správca majetku a koordinátor produkcie
Mgr. art. Ján JÁNOŠ +421 905 356 611 jan.janos@scd.sk

Informácie o ochrane osobných údajov v SCD
Ing. Roman Leskovský, LL.M. gdpr@scd.sk 

Múzeum a galéria

Slovenské centrum dizajnu
Hurbanove kasárne
Kollárovo nám. 10
811 07 Bratislava

Vedúca Slovenského múzea dizajnu, kurátorka a kustódka zbierok SMD
Mgr. Silvia KRUŽLIAKOVÁ +421 918 991 237 silvia.kruzliakova@scd.sk

Kurátorka a správkyňa depozitárov SMD
Mgr. Gabriela ONDRIŠÁKOVÁ +421 905 671 284 gabriela.ondrisakova@scd.sk

Vedúca Oddelenia produkcie a programov pre verejnosť
Mgr. Gabriela RYBÁRIKOVÁ +421 918 110 247 gabriela.rybarikova@scd.sk

Vedúci Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB
Mgr. art. Robert PARŠO +421 948 502 611 robert.parso@scd.sk

Odborná pracovníčka pre výskum a vývoj Výskumno-vývojového oddelenia INOLAB
Mgr. Klára PREŠNAJDEROVÁ, PhD. +421 918 110 255 klara.presnajderova@scd.sk