Národná cena za dizajn 2024

Hľadáme nové dizajny! Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasujú v poradí už 21. ročník Národnej ceny za dizajn 2024, ktorý sa tento rok zameria na najlepší komunikačný dizajn. Prihláste sa a dajte svetu vedieť o svojej tvorbe!

Čo je cieľom súťaže?

Podporovať, oceniť a prezentovať tvorcov dizajnu a výrobcov na Slovensku, ako aj uplatnenie slovenských dizajnérov v rámci EÚ, motivovať klientov a výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti tvorivej činnosti, mapovať a dokumentovať vývoj dizajnu v SR.

Kedy a ako sa môžem prihlásiť? 

Registrácia prebieha od 01. 04. do 21. 05. 2024 prostredníctvom registračného formulára. Do súťaže je možné prihlásiť aj viac prác (samostatne). Po vyplnení prihlášky je potrebné do 3 pracovných dní uhradiť jednorazový súťažný poplatok, a to vo výške 50 EUR. Inštrukcie pre platbu vám prídu do mailu po podaní prihlášky. Výnimku majú študentské práce. Študenti prihlasujú svoje práce len do kategórie Študentský dizajn a to bezplatne.

Aké diela patria do súťaže?

Do súťaže môžete prihlasovať diela z komunikačného dizajnu, vytvorené v období od 01. 01. 2022 do 20. 05. 2024. Zaujímavosťou tohto ročníka je, že v prípade diplomových prác realizovaných v akademickom roku 2023/2024,  je možné do súťaže prihlásiť dielo aj vo verzii tesne pred finalizáciou. V prípade postupu pred porotu, bude nevyhnutné dielo doručiť vo finálnej podobe. 

V akých kategóriách je možné prihlasovať diela?

Tento rok môžete prihlasovať svoje diela až v 11 kategóriách – Kampaň, Identita, Knihy a publikácie, Digitál, Dizajn v pohybe, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty, Študentský dizajn. Ich podrobnú špecifikáciu nájdete v Súťažných podmienkach.

Realizačný tím
Koordinátorka NCD:
Zuzana Böhmerová
Riaditeľ SCD: Maroš Schmidt
Produkcia výstavy a programov pre verejnosť: Gabriela Rybáriková
PR, kontakt pre médiá: Barbora Lenďáková
Spolupráca: Slovenské múzeum dizajnu

Kurátor: Juraj Blaško
Porota: Juraj Blaško (SK), Zuzana Husárová (SK), Róbert Slovák (SK), Vasyl Kosiv (UA), Filip Blažek (CZ), Justyna Kucharczyk (PL), Eduardo Barrera Arambarri (MX)
Grafický dizajn: Barbara Kowalczuková, Terézia Denková

Vyhlasovatelia súťaže
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenské centrum dizajnu

Partneri SCD
Generálny reklamný partner: J&T BANKA
Hlavný partner: Antalis
Exkluzívny mediálny partner: Designum
Hlavný mediálny partner: STARTITUP
Mediálny partner: City Life

Partneri NCD24
Hlavný partner: Divadlo Nová Scéna
Print partner: DIW print
Produktový partner: Budiš

S podporou Slovak Fashion Council.

Mediálna podpora NCD24
Aktuality.sk
Archinfo
Čerstvé ovocie
Denník N
DeTePe
Dobré noviny
Interez
Protisedi.cz
Rádio FM
Refresher

Termíny

01. 04. - 21. 05. 2024: Registrácia online prihlášok a dokumentácie
23. 05. - 05. 06. 2024: 1. online kolo hodnotenia prác porotou
18. 06. - 21. 06. 2024: Zber prác postúpených do 2. kola
01. 07. - 02. 07. 2024: 2. kolo hodnotenia prác porotou, zasadnutie poroty / Nominácie
16. 10. - 29. 11. 2024 : Výstava NCD24
november 2024: Galavečer spojený s vyhlásením ocenených

Registrovať sa

Partneri