CIPÁR&LOGO.ETC.

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2020

Publikácia získala ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020. V rámci súťaže udelilo Ministerstvo kultúry SR Vladislavovi Rostokovi aj cenu za vynikajúcu grafickú úpravu monografie.

Publikácia je venovaná rozsiahlemu dielu Miroslava Cipára v oblasti grafického dizajnu. Obsahuje komplexne spracovanú prezentáciu tvorby značiek, symbolov logotypov a kníh vrátane ilustrácií. Jej zámerom je predstaviť Miroslava Cipára ako grafického dizajnéra – autora dnes už ikonických logotypov a symbolov (SNG, BHS, BIB, GMB) – a to nielen prostredníctvom dizajnérskej tvorby, ale aj textovej časti zameranej na jej teoretickú analýzu a reflexiu od autorov –  Miroslava Haľáka,  Ľubomíra Longauera, Fedora Krišku, Milana Resutíka, Pavla Vilikovského a ďalších. Publikácia CIPÁR&LOGO.ETC. vyšla v spolupráci s vydavateľstvom Slovart, v slovensko-anglickej jazykovej mutácii, predstavuje sumarizujúci zdroj poznania tvorby Miroslava Cipára, ktorá doteraz nebola komplexne spracovaná.

Knihu CIPÁR&LOGO.ETC. je možné zakúpiť v distribučnej sieti vydavateľstva Slovart.

Autor: Vladislav Rostoka
Vydalo: Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2020
Počet strán: 536
ISBN: 978-80-5563-08-47
Grafická úprava: Vladislav Rostoka

Viac o dizajnéroch v publikácii