Mikropočítač Tesla PMD 85-2A

Štatistický zber dát

Koncom marca 2022 Štatistický úrad Slovenskej republiky rozposiela v rámci štvrtého štatistického zisťovania výkazy KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a KULT 20-01 o multimediálnom priemysle. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonáva zber dát prostredníctvom vlastného elektronického systému, z ktorého sú oznamy o štatistickom zisťovaní posielané priamo na vašu e-mailovú adresu. Slovenské centrum dizajnu je spracovateľom týchto výkazov. Predtým než začnete dotazníky vypĺňať, pozrite si odpovede na často kladené otázky, ktoré vám uľahčia prácu. Vysvetlivky ku konkrétnym modulovým častiam nájdete na konci výkazov. Výkazy je potrebné vyplniť v termíne do 22. apríla 2022.

V prípade nejasností sa obráťte na kontakt: statistika@scd.sk.

Ďakujeme za spoluprácu!