Dizajn na Slovensku 1990 – 2005

Slovenské centrum dizajnu vydalo na konci roka 2006 publikáciu o dizajne na Slovensku, ktorá zaznamenáva vývoj za posledných pätnásť rokov, keď sa udiali zásadné spoločenské a ekonomické zmeny.

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2006

Situáciu dokumentuje 42 príbehov produktov, ktoré reprezentujú zaujímavú spoluprácu dizajnéra s priemyslom, významné domáce alebo zahraničné ocenenia, posun vo vývoji dizajnu, ale aj idey a spôsob myslenia autorov. V publikácii je veľa úspešných produktov s vynikajúcim dizajnom, ale aj dizajnérskych návrhov, ktoré sa nakoniec do výroby nedostali či unikátnych kusov, ktoré sa pohybujú na hranici medzi dizajnom a remeslom. Šírka a rozmanitosť zastúpených produktov dokumentuje špecifiká v tejto oblasti a škálu, v ktorej sa dizajn na Slovensku pohybuje.

Pri tvorbe obsahu sme vychádzali z databázy dizajnérov, produktov, firiem a dizajnérskych škôl pre rovnomennú výstavu z roku 2005. Rozšírili sme ju o mená osobností, ktoré predstavujú kontinuitu s predchádzajúcimi desaťročiami a tiež o mladšiu generáciu, ktorá prišla s novými produktmi pre priemysel. V závere dokumentujeme samotnú výstavu Dizajn na Slovensku z roku 2005, ktorá sa konala na jeseň 2005 v Bratislave a národné súťaže dizajnu od roku 1993 do roku 2005. V publikácii je zaradené zhodnotenie vývoja sledovaného obdobia z pera popredného slovenského teoretika dizajnu Zdena Kolesára a zhrnutie skúseností z pätnásťročnej existencie Slovenského centra dizajnu, ktoré vzniklo v januári 2001.

Publikácia vyšla vďaka finančnému príspevku Ministerstva kultúry SR.

Autor: Katarína Hubová, Zdeno Kolesár, Andrea Kopernická, Adriena Pekárová
Vydalo: © Slovenské centrum dizajnu, 2006
Počet strán: 120
ISBN: ISBN 80-968658-6-2

Viac o dizajnéroch v publikácii