Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2019

Kniha Plocha a priestor v dizajne/Milan Veselý je prvým uceleným spracovaním diela jedného z najproduktívnejších slovenských grafických dizajnérov, ktorý pôsobil v mnohých oblastiach. Vynikal predovšetkým v oblasti výstavníctva, ktorému sa venoval od začiatku svojej kariéry. Na Slovensku navrhol a realizoval veľké projekty pre národné inštitúcie, pripravoval viaceré ročníky BIB-u, bol vedúcim grafikom Agrokomplexu, riešil expozície pre SNM-Múzeum židovskej kultúry, Pamätník holokaustu v Seredi, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, výstavy pre Slovenskú národnú galériu, SNM-Prírodovedné múzeum a mnohé ďalšie múzeá a galérie na Slovensku. Rovnako pripravil množstvo výstav, ktoré reprezentovali Slovensko v zahraničí. Milan Veselý (1939 – 2015) za svoju knižnú tvorbu získal viaceré ocenenia. Verejnosti sú zrejme najviac známe obálky kníh Julesa Verna pre vydavateľstvo Mladé letá, no spolupracoval so všetkými veľkými vydavateľstvami – Tatran, Pallas, Vydavateľstvo SAV, Smena, Slovenský spisovateľ… Vytvoril vizuálny štýl Divadla Astorka Korzo´90, desiatky plagátov k jeho predstaveniam, známe sú však aj jeho návrhy zo 60. rokov pre predstavenia Milana Lasicu a Júliusa Satinského v Divadle na Korze, filmové plagáty k filmom Juraja Jakubiska a mnohé ďalšie diela.

Knihu Plocha a priestor v dizajne/Milan Veselý je možné zakúpiť v distribučnej sieti vydavateľstva Slovart.

Zostavili: Nina Veselá-Cohen a Mária Rišková
Vydalo: Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2019
Počet strán: 440
ISBN: 978-80-556-3081-6
Grafická úprava: Nina Veselá-Cohen
Tlač: Neografia, a. s., Martin

Autori textov: Bohumír Bachratý a Viktória Cvengrošová, Alena Čisáriková-Horváthová, Andrea Dömeová, Virgil Droppa, Zita Furková, Dušan Hanák, Ľubomír Longauer, Pavol Mešťan, Mária Rišková, Nina Veselá-Cohen

Viac o dizajnéroch v publikácii