O platforme e-designum

Keďže sa diskusie o dizajne ako o veľmi vitálnom odbore už dávnejšie presunuli aj na internet, od roku 2017 sa stala súčasťou webovej stránky Slovenského centra dizajnu platforma e-designum. Okrem vyššie uvedenej skutočnosti nás k jej založeniu viedlo zistenie, že záujem o zverejňovanie príspevkov o dizajne a na druhej strane aj o ich obsah stále narastá a štvrťročná periodicita a rozsah nášho časopisu Designum ich nedokážu pokryť.

e-designum sa postupne stalo miestom, ktoré nám dovoľuje využívať jeho viaceré prednosti: pružne reagovať na aktuálne udalosti ako v Slovenskom centre dizajnu, tak aj mimo našej organizácie a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.  Platforma nepozná obmedzenia v rozsahu zverejneného textu a obrazového materiálu, demokraticky poskytuje možnosti aj mladým, začínajúcim autorom a ponúka priestor najrôznejším témam.

Redakcia:
Ľubica Pavlovičová, lubica.pavlovicova@scd.sk
Barbora Krejčová, barbora.krejcova@scd.sk

Skip to content