Slovenské múzeum dizajnu

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave zriadilo ako svoju súčasť Slovenské múzeum dizajnu 31. 12. 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa hlási k tradícii prvých pokusov o založenie umeleckopriemyselného múzea v Bratislave na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia. 

Od 18. augusta 2014 je Slovenské múzeum dizajnu zapísané v Registri múzeí a galérií SR. Slovenské múzeum dizajnu sa špecializuje na zbieranie, prezentáciu a výskum všetkých foriem dizajnu (grafický dizajn so záberom na všetky jeho druhy – typografia a tvorba písma, informačný a propagačný dizajn, obalový dizajn; priemyselný dizajn s komplexným záberom na dizajn nábytku a interiérových doplnkov, prístrojov, strojov, dopravných prostriedkov, odevný a textilný dizajn; multimediálny dizajn) a vybraných oblastí úžitkového umenia, architektúry a súvisiacich disciplín, vrátane prienikov s voľnou výtvarnou tvorbou (úžitkové umenie – keramika, sklo), architektonický dizajn (dizajn interiéru, stavebný dizajn, výstavnícky dizajn, dizajn architektonických prvkov), multimediálny dizajn (digitálne hry, demoscéna, videomapping, inštalácie atď.), fotografia, voľné umenie a nové médiá súvisiace s hlavnými fondmi múzea.

Od začiatku existencie múzea sa tím spolupracovníkov snaží zabezpečiť všetky úlohy, ktoré má múzeum plniť podľa medzinárodných štandardov, aby sa zaradilo medzi relevantných partnerov podobne orientovaných múzeí vo svete a reprezentatívne inštitúcie v domácom prostredí. Okrem základných zbierkotvorných, výskumných a publikačných aktivít zameraných na zachovanie a ochranu kultúrneho dedičstva a vytváranie kultúrnej identity, sú to aj úlohy prezentácie zbierok súčasnému publiku a vzdelávanie všetkých typov verejnosti.

Kontakty:

vedúca oddelenia, kurátorka a kustódka zbierok Mgr. Silvia KRUŽLIAKOVÁ
tel.: +421 918 991 237, e-mail: silvia.kruzliakova@scd.sk

kurátorka a kustódka zbierky Komunikačný dizajn, správkyňa depozitárov Mgr. Gabriela ONDRIŠÁKOVÁ, tel.: +421 905 671 284, e-mail: gabriela.ondrisakova@scd.sk

externá kurátorka zbierky Produktový dizajn – sklo Mgr. Júlia DEÁKOVÁ, zakladateľka zbierky Produktový dizajn – sklo Mgr. Adriena PEKÁROVÁ

externá kurátorka zbierky Produktový dizajn – keramika a porcelán Mgr. art. Simona JANIŠOVÁ, ArtD.

externá kurátorka zbierky Produktový dizajn – nábytok Mgr. Katarína HUBOVÁ

externá kurátorka zbierky Móda a textil Mgr. art. Mária ŠTVRTECKÁ, zakladateľka zbierky Móda a textil Mgr. Zuzana ŠIDLÍKOVÁ, PhD.

externý kurátor zbierky Multimédií Mgr. art. Maroš BROJO

externá pracovníčka pre výskum diel vo verejnom priestore Mgr. Sabina JANKOVIČOVÁ, ArtD.

Partneri galérie Podkrovie SMD: Goethe institut Bratislava,  J&T BankaOMS,  PromoLand,  SFU,  Tatramat,  Zlatý Bažant,  Antalis

Hlavný mediálny partner: Designum

Mediálni partneri: Denník N,  inSpire, Rádio_FMVeterán

Informácie

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Skip to content