Všetko najlepšie, Designum!

Výstava
15. februára 2024 – 21. júla 2024

Sprístupnenie: 14. február 2024 o 17:00.

Výstava Všetko najlepšie, Designum! mapuje tridsaťročnú históriu odborného časopisu Designum. Prezentácia v Galérii dizajnu Satelit sleduje po jednotlivých číslach jeho dlhodobú existenciu v premenách, ktoré ho sprevádzali počas troch desaťročí pôsobenia. Nulté číslo vyšlo na jeseň 1993. Odvtedy časopis Designum prešiel mnohými vizuálnymi a obsahovými zmenami. Na tvorbe jeho vizuálnych koncepcií sa vystriedala takmer stovka grafických dizajnérov a dizajnérok. Obsah spoluvytváralo niekoľko desiatok domácich aj zahraničných prispievateľov a prispievateliek. Menili sa aj redaktorské tímy, ktoré sa zaslúžili o aktualizáciu rubrík a tém. V súčasnosti je Designum významnou platformou diskurzu o dizajne.  Svojimi príspevkami sa snaží komunikovať aktuálne ekologické či spoločensky angažované témy, nahliadať na dizajn kriticky alebo prehodnocovať históriu z rôznorodých perspektív. V neposlednom rade sa usiluje byť priateľský k užívateľom a užívateľkám, širokej odbornej a laickej verejnosti.

Výstava, ktorej dizajnérske riešenie (Matúš Lelovský) zdôrazňuje akúsi linearitu vizuálneho spracovania jednotlivých ročníkov, však neprezentuje časopis ako nedotknuteľný galerijný exponát. Práve naopak, nesie v sebe performatívny akcent. Umožňuje návštevníkom a návštevníčkam vziať si ho do ruky, ohmatať štruktúru papiera, zacítiť tlačiarenskú vôňu, prelistovať jeho obsah. Nájdu tu široké spektrum zaujímavých odborných a popularizačných textov, ktoré sú venované dizajnérom a dizajnérkam, informáciám o festivaloch, výstavách, zbierkach, publikáciách a prostredníctvom rubriky Písma čísla najnovšie písma a ich praktické využitie v nadpisoch.

V histórii Designumu zohral dôležitú úlohu jeho česko-slovenský predchodca – časopis Design trend, ktorý v rokoch 1992 – 1993 spoločne vydávali Design centrum ČR a Slovenské design centrum (pôvodné názvy). Vznikom samostatnej Slovenskej republiky založilo Slovenské centrum dizajnu časopis Designum a podnes je jeho vydavateľom.

Inštitucionálne zastrešenie poskytuje časopisu vydavateľské zázemie, zároveň ponúka príležitosť na jeho grafické spracovanie aj niekoľkým dizajnérskym tímom, ktoré postupne formovali jeho vizuálne stvárnenie v rôznych variantoch layoutu a logotypu.

Pôvodnú podobu vrátane nultého čísla vytvorilo grafické štúdio Mr. Design (Milan Mravčák, Richard Čisárik a Bjørn Kierulf). Táto trojica dizajnérov prišla nielen s vlastnou víziou časopisu o dizajne, ale aj s názvom DE SIGN® UM, ktorý zašifrovaným slovom design pripomínal latinský nápis, značku (sign), ale aj um. Ich koncept zahŕňal akýsi manifest, ktorým sa snažili tlmočiť svoje tvorivé posolstvo založené „na myšlienke vytvorenia priestoru na prezentáciu slovenského dizajnu, sprostredkovania rôznych názorov či prístupov a prehlbovania všeobecnej informovanosti v oblasti dizajnu“ (0/1993). Vyznačoval sa aj určitou formou otvorenosti smerom ku grafickej komunite. Poskytoval príležitosť hosťujúcim dizajnérom, na grafickej úprave až do roku 1996 participoval široký okruh dizajnérov. Podieľali sa na úprave jednotlivých strán (napríklad na nultom čísle spolupracovalo deväť autorov). Podľa dizajnérov Mr. Design: „Časopis sa tak stáva aj pracovným priestorom, výstavnou plochou názorov a prístupov v oblasti grafického dizajnu.“

Grafická úprava postupne prešla pod Jana Meisnera (tryo), ktorý v pozícii art managera pokračoval v spolupráci s prizývanými dizajnérmi a dizajnérkami. Na tento koncept participácie nadviazala aj Zuzana Chmelová, avšak okruh hosťujúcich dizajnérov sa postupne zmenšoval. Okrem toho dizajnérka pristúpila k určitej zmene variantom loga a jeho horizontálnym umiestnením na obálke (1/2002). Typografiu inovoval Vladislav Rostoka (2-4/2002), no zakrátko sa Zuzana Chmelová vrátila s novým vizuálom a layoutom, ktorý prispel k zmene formátu a obsahovej štruktúry.

V roku 2006 prichádza s novým konceptom štvorica malých grafických dizajnérov – Palo Bálik, Marcel Benčík, Emil Drličiak, Ján Šicko. Postavili ho na výraznom zmenšení formátu, variovaní logotypu. Neskôr sa layoutu ujal Emil Drličiak, ktorý od čísla 4/2008 prenechal vizuálnu koncepciu pôvodného layoutu a riešenie obálky Robertovi Paršovi. Na grafickú úpravu ročníkov 2012 – 2013 boli potom prizvaní aj ďalší grafickí dizajnéri – Boris Meluš, Martin Mistrík, Katarína Balážiková, Milk studio a dvojica Juraj Blaško a Matúš Lelovský.

K 20. výročiu časopisu vypísala redakcia súťaž na vytvorenie nového loga a layoutu. Porota na čele s Palom Bálikom vybrala spomedzi piatich návrhov dvojicu Matúš Lelovský a Juraj Blaško, ktorí prišli s novým riešením loga spolu s kapitálkou D, ako aj s koncepciou vnútornej štruktúry obsahu. Zväčšenie formátu tak pomohlo vyzneniu obrazového materiálu, ale aj rozsahu príspevkov, ktoré získali priestor na hlbšie spracovanie a zároveň časovú rezervu na prípravu, keďže Designum začal vychádzať opäť v štvrťročnej periodicite. Od roku 2015 prevzal grafickú úpravu a zalomenie časopisu pod svoju gesciu Matúš Lelovský.

Jana Oravcová

Autori a autorka vizuálnych koncepcií:
Milan Mravčák, Richard Čisárik, Bjørn Kierulf (Mr. Design), Jan Meisner (tryo), Zuzana Chmelová, Palo Bálik, Emil Drličiak, Marcel Benčík, Ján Šicko, Juraj Blaško, Matúš Lelovský

Hosťujúci dizajnéri a dizajnérky:
Peter Biľak, Pavel Blažo, Richard Čisárik, Bjørn Kierulf, Roman Krajčír, Milan Mravčák, Julo Nagy, Vladislav Rostoka, Juraj Žilinčár, Pavol Rozložník, Viktor Lipták, Vladimír Jurkovič, Ľubomír Krátky, Martin Krýsl, Milan Machajdík, Zoltán Salamon, Marek Ormandík, Ľubica Tomaštíková, Diana Uramová, Juraj Linzboth, Viktor Mada, Tomáš Haleš, Lucie Meisnerová, Andrea Štecková, Lukáš Uher, Jan Meisner, Ivan Jakubec, Jozef Dóka, Juraj Habodász, Peter Horváth, Pavel Choma, Milan Veselý, Aleš Votava, Stanislav Stankoci, Pavla Šoltisová, Marta Balážiková, Nina Veselá, Ilona Németh, Robert Urbásek, Martin Augustín, Ľubomír Stančík, Jana Lokšenincová, Miroslav Cipár, Karol Rosmány, Ľubomír Longauer, Jozef Pernecký, Ľubica Fábri, Imrich Vaško, Juliana Michalčáková, Eleonóra Pastorová, Jakub Meisner, Svetozár Mydlo, Andrej Krátky, František Kudláč, Juraj Demovič, Jana Sapáková, Eva Kovačevičová-Fudala, Dali M. Campbell, Peter Ďurík, Eva Ondrášková, Ivan Bílý, Rastislav Michalík,  Ján Filípek, Juraj Blaško, Katarína Balážiková, Robert Paršo, Boris Meluš, Martin Mistrík, Martin Kahan, Martin Jenča, Andrej Barčák, Ado Juráček, Matúš Lelovský

Koncepcia výstavy: Mgr. Jana Oravcová, PhD., a redakcia
Grafický dizajn výstavy: Matuš Lelovský
Dizajn výstavy: Matúš Lelovský a Peter Liška

S podporou: Ministerstvo kultúry SR
Generálny reklamný partner SCD:
J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD:
Designum
Hlavný partner SCD:
Antalis
Mediálni partner SCD:
Citylife

Organizátori
Galéria dizajnu Satelit
Slovenské múzeum dizajnu
Slovenské centrum dizajnu

Kontakt: Gabriela Rybáriková, +421 918 110 247, satelit@scd.sk

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00