Designum 3/2023

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2023

Začiatkom jesene prichádza tretie číslo Designum. Národná cena za dizajn oslavuje v tomto roku 30. výročie. Toto „jubileum“ pripomína aj jej tohtoročná vizuálna identita, ktorej autormi sú Aurélia Garová, Tereza Maco a Jozef Sklenka. S trojicou autorov sa porozprávala Barbora Krejčová. Väčšiu časť obsahu rubriky Aktuálne predstavujú príspevky o výstavách doma aj v zahraničí. Katarína Hubová hodnotí výstavu Fórum dizajnu 2023. V galérii ÚĽUV v Bratislave sa až do začiatku budúceho roka koná výstava Tradícia netradične: Prírodné pletivá. Rozhovor s kurátorom Tiborom Uhrínom pripravila Viera Kleinová. Jan Bureš hodnotí novú expozíciu ART, LIFE. Umenie pre život v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe. Na vysokej škole The Cooper Union v New Yorku sa konala od 17. júla do 18. augusta 2023 výstava plagátu pod názvom Posters from the Crossroads of Western and Eastern Europe, ktorá reprezentuje médium plagátu od siedmich slovenských autorov. Výstavu a jej koncepciu priblížil v rozhovore Patrika Krajčoviča jej kurátor Adrián Kobetič. V Umeleckopriemyselnom múzeu vo Viedni sa konala neveľká, no svojím zámerom o to zaujímavejšia výstava Záhyby, ktorú predstavuje Petra Polláková. V časti Múzejne Silvia Kružliaková píše o tvorbe Tomáša Píseckého, autora mnohých grafických a výtvarno-priestorových riešení. Do časti Retrospektívne sme zaradili príspevok Zdena Kolesára o dizajnérovi Pavlovi Thurzovi, ktorým dopĺňa mozaiku mapovania dizajnérov spotrebnej elektroniky. Recenziu o knižke Jak se dělá design (Moravská galéria, edícia Junior), ktorá je určená deťom aj dospelým, napísala Veronika Pařízková. V tomto čísle sú v nadpisoch použité písma Yuptown a Synoid Sans od Zoltána Visnyaia, ktorý bol v akademickom roku 2022/2023 prostredníctvom programu Erasmus+ Mobility na stáži v ateliéri Typolab Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Editoriál / Jana Oravcová
Aby sa splnilo to Všetko najlepšie! Rozhovor s dizajnérskym triom vizuálnej identity NCD 2023 / Barbora Krejčová
Fórum dizajnu 2023. Tradičný formát s novým obsahom / Katarína Hubová
Koše budú vždy / Viera Kleinová
Slovenský plagát v New Yorku / Patrik Krajčovič
Umenie pre život. Ten sa ale z expozície vytráca / Jan Bureš
Záhyby – globálny fenomén dizajnu a umenia / Petra Polláková
Tomáš Písecký bez zbytočností / Silvia Kružliaková
Pavol Thurzo – dizajnér Tesly / Zdeno Kolesár
Ako sa robí dizajn? Kniha, ktorá učí chápať, ako vznikajú veci okolo nás / Veronika Pařízková
Písma čísla / Zoltán Visnyai

Viac o dizajnéroch v publikácii