Designum 1/2022

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2022

Rok slovenského dizajnu 2021 bol príležitosťou na pripomenutie úspešných dizajnérskych projektov, ale aj na sebareflexiu, zamyslenie. Zdá sa však, že na kritické premýšľanie nie sme celkom pripravení, chýba nám často odvaha, hoci verejný, ale aj odborný diskurz to čoraz naliehavejšie pripomína. Želajme si preto do ďalších rokov nielen veľa dobrých dizajnérskych projektov, ale aj impulzov ku kritickému mysleniu. Žijeme v turbulentných časoch a nové situácie si vyžadujú nielen otvorenú myseľ, ale predstavujú výzvy na nové dizajnérske riešenia.

Na súčasné globálne problémy kriticky reaguje aj móda. O tejto téme diskutuje Mila Burčíková s Máriou Štranekovou, čerstvo ocenenou v NCD 2021. Ďalším oceneným je Anton Bendis, ktorý v rozhovore so Silviou Bárdovou reflektuje svoje dlhodobé skúsenosti v oblasti priemyselného dizajnu. Barbora Krejčová pripravila rozhovor s Michalom Tornyaiom, dizajnérom združenia Čierne diery, ktoré sa venuje popularizácii zabudnutej architektúry na Slovensku. Moravská galéria otvorila monografickú výstavu Jiřího Pelcla, ktorého rozmanitú tvorbu v oblasti dizajnu hodnotí Zdeno Kolesár. O špecializovanej zbierke kníh Slovenského múzea dizajnu píše Gabriela Ondrišáková. Vít Jakubíček približuje výstavu Rozum verzus cit2 – Zlínsky priemyselný dizajn 1959 – 1992 (1. časť bola publikovaná v Designum 2/2020). Dana Lapšanská pokračuje v mapovaní módy. Tentoraz sa zameriava na prvú dekádu 21. storočia. Text Henriety Gabrišovej sa venuje dizajnovému mysleniu, resp. navrhovaniu nových služieb. Jana Potiron v poslednom článku vysvetľuje proces rozhodovania z pohľadu psychológie. V rubrike Písma čísla sa vraciame opäť k študentským písmam. V jednotlivých nadpisoch tohto čísla sú prezentované písma Simony Császárovej (Herba), Miriam Polacsek (Mood vertical) a Róberta Púčeka (Badbite).

Editoriál / Jana Oravcová
Keď v móde ide o život. Rozhovor s Máriou Štranekovou / Mila Burčíková
Poznanie je niekedy väčšia hodnota ako produkt. Rozhovor s Antonom Bendisom / Silvia Bárdová
Michal Tornyai: Pri tvorbe kníh si rád kladiem výzvy / Barbora Krejčová
Janusovské tváre Jiřího Pelcla / Zdeno Kolesár
Súčasný slovenský knižný dizajn v zbierkach Slovenského múzea dizajnu / Gabriela Ondrišáková
Rozum verzus cit2 – Zlínsky priemyselný dizajn 1959 – 1992 / Vít Jakubíček
Prvá dekáda 21. storočia a nástup novej generácie / Dana Lapšanská
Dizajnové myslenie a dizajn služieb na Slovensku / Henrieta Gábrišová
Dôverujeme vlastným rozhodnutiam? Psychológia predmetov / Jana Potiron
Písma čísla / Simona Császárová, Miriam Polacsek, Róbert Púček

Viac o dizajnéroch v publikácii