Mária Rišková

Autor

Je absolventkou dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite (1998). Podieľala sa na viacerých nezávislých projektoch v oblasti súčasného umenia (Buryzone, 13 kubikov). V rokoch 2002 až 2006 bola zakladateľkou a  koordinátorkou festivalu kultúry nových médií MULTIPLACE. Prednášala dejiny nových médií na VŠVU a dejiny multimediálneho umenia na Vysokom učení technickom v Brne. Od januára 2016 do konca roku 2020 bola riaditeľkou Slovenského centra dizajnu. Stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu, dva roky bola jeho vedúcou a kurátorkou zbierky komunikačného dizajnu (2014 – 2015). V súčasnosti je nezávislou expertkou a autorkou v oblasti múzeí a kultúrnych inštitúcií, dizajnu a multimédií, aktívne naďalej spolupracuje so Slovenským centrom dizajnu.

Skip to content