Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2020

Publikácia získala ocenenie v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020. V rámci súťaže za ňu udelil cenu tlačiarni Neografia, a. s., Martin aj Zväz polygrafie na Slovensku.

Tretí diel cyklu Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok sa zaoberá profesionalizáciou úžitkovej grafiky na Slovensku v 30. rokoch minulého storočia až po vznik slovenského štátu. Ruka v ruke s ňou sa na slovenskej výtvarnej scéne presadzovala aj moderna. Jej šíritelia boli najmä učitelia Školy umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, ako aj jej absolventi združení okolo časopisu Slovenský typograf a pracujúci pre „stredoeurópsku reklamnú agentúru“ Redopa (Vladimír Bahna, Juraj Stanko, Ľudovít Kudlák). Táto agentúra zamestnávala aj talentovaného absolventa umeleckopriemyselnej školy v Budapešti Ladislava Csádera. Väčšinu svojho života prežil síce v Bratislave a širšej verejnosti je jeho meno skôr neznáme, no vďaka svojim prácam ho právom možno považovať za grafika, typografa a fotografa európskeho formátu. Práve jeho tvorbe je venovaná aj najväčšia časť dvojjazyčnej, bohato ilustrovanej publikácie so stovkami dobových prác, z ktorých väčšina nebola doteraz publikovaná.

Knihu Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 3.časť / Graphic Design in Slovakia after 1918. Mierny pokrok / Moderate Progress je možné zakúpiť v distribučnej sieti vydavateľstva Slovart.

Autor: Ľubomír Longauer
Vydalo: Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2020
Počet strán: 400
ISBN: 978-80-55630-786
Grafická úprava: Ľubomír Longauer