Designum 4/2022

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2022

Národná cena za dizajn 2022 – Komunikačný dizajn pozná svojich víťazov. Medzinárodná porota vybrala z prihlásených prác v jednotlivých kategóriách tie najlepšie. Matúš Hnát získal Cenu pre osobnosti dizajnu – Nový zjav. So Zuzanou Uhalovou sa rozprávajú nielen o jeho vnímaní národnej ceny, ale aj tvorbe a spolupráci s klientmi. Ové Pictures (Veronika Obertová a Michaela Čopíková), získali dve ocenenia – v kategórii Animácia a video a Plagát a vizuál. Rozhovor o ich tvorbe viedla Michaela Kučová. Rubriku Aktuálne uzatvára príspevok o podujatí Šperk Stret 2022 od Jany Machatovej.

Simona Janišová, kurátorka Slovenského múzea dizajnu, venovala do časti Múzejne text o zbierke nápojových súprav, ktoré sa v súčasnej ponuke už nevyskytujú a získať ich možno od súkromných zberateľov.

Do rubriky Teoreticky sme skoncentrovali štyri texty na tému vzdelávania z rôznych aspektov. Tomáš Fassati sa venuje reflexii výučbových laboratórií. Príspevok Eleny Farkašovej sa opiera o problematiku zohľadnenia diverzity používateľov najmä cez vyučovací predmet humanita v dizajne. Zuzana Uhalová kritickým pohľadom nazerá na aktuálny stav vizuálnej podoby učebníc základných škôl. ŠUR v zornom poli ďalších výskumov je názov recenzného príspevku Zdena Kolesára, ktorý hodnotí publikáciu ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939.

V tomto roku nás navždy opustil Karol Rosmány, nekrológ, ktorý v 12 poznámkach reflektuje jeho tvorbu, napísal Vladislav Rostoka.

Editoriál / Jana Oravcová
Matúš Hnát: Inšpiráciou sú pre mňa hudobné subkultúry / Zuzana Uhalová
Ové Pictures: Tá energia medzi nami sa prelieva / Michaela Kučová
Šperk Stret 2022. Sociálna hodnota osobného predmetu / Jana Machatová
Keramické nápojové súpravy zo zbierky keramiky a porcelánu Slovenského múzea dizajnu / Simona Janišová
Laboratóriá dizajnu – Základ školskej a múzejnej pedagogiky / Tomáš Fassati
Humanita v dizajne / Elena Farkašová
Problém „škaredých“ učebníc je komplexný / Zuzana Uhalová
ŠUR v zornom poli ďalších výskumov / Zdeno Kolesár
12 poznámok pre Karola Rosmányho / Vladislav Rostoka
Písma čísla / Simona Császárová, Miriam Polacsek, Róbert Púček

Viac o dizajnéroch v publikácii