Knižnica

Knižnica Slovenského centra dizajnu bude ZATVORENÁ od 5. 7. do 16. 7. 2021.

Od 19. 7. do 31. 8. 2021 budú prázdninové výpožičné hodiny:

P: 12:00 – 16:00 hod.
U: 12:00 – 16:00 hod.
S: 12:00 – 16:00 hod.
Š: 12:00 – 16:00 hod.
P:  zatvorené

Od 2. 9. 2021 bude knižnica SCD opäť otvorená ako počas školského roka. 

Do priestorov knižnice vstupujte max. 2 osoby s negatívnym testom s platnosťou podľa aktuálneho uznesenia a s prekrytím horných dýchacích ciest – respirátor FFP2. Pred vstupom si vydezinfikujte ruky. 

Knihy si môžete vopred rezervovať prostredníctvom on-line katalógu knižnice. Vypožičať si môžete max. 5 ks kníh na mesiac a 5 časopisov na 2 týždne. Vrátené knihy a časopisy idú do karantény na dva dni, až potom budú zaradené do fondu.

Knižnica Slovenského centra dizajnu bola založená v roku 1991. Poskytuje priestor nielen pre požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, ale aj pre štúdium v študovni knižnice, ktorá disponuje počítačmi pripojenými na internet a 54 časopismi v rôznych jazykoch.

Profil knižnice: dizajn, dejiny umenia, remeslo, architektúra

Kontakt
Dagmar Hudecová
+421 2 204 77 313
+421 918 110 251 
kniznica@scd.sk

Informácie

Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava

Otváracie hodiny

Pondelok, streda, štvrtok: 13:00 - 16:00 hod , utorok: 10:00 - 16:00, piatok: zatvorené