Knižnica

Knižnica Slovenského centra dizajnu bola založená už v roku 1991, ale jej fondy neustále napĺňame najaktuálnejšími publikáciami. Poskytuje priestor nielen pre požičiavanie profilových publikácií zameraných na dizajn, ale aj pre štúdium v študovni knižnice. Stačí sa zapísať, uhradiť jednorazový registračný poplatok a môžete naplno využívať služby špecializovanej knižnice zameranej na oblasť dizajnu a príslušných disciplín (dejiny umenia, remeslo a architektúra). Knižnica je vyhľadávaná medzi odbornou verejnosťou a je známa svojou kvalitou a spektrom publikácií od teoretických po popularizačné.

Príďte sa presvedčiť sami!

Registračný poplatok:
študenti SŠ, VŠ, interní doktorandi 2 €
zamestnaní, externí študenti, doktorandi 4 €
dôchodcovia – zdarma

Kontakt:
Dagmar Hudecová
+421 2 204 77 313
+421 918 110 251 
kniznica@scd.sk

Informácie

Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava (3. poschodie)

Otváracie hodiny

Pondelok 13:00 - 17:00, utorok 10:00 - 17:00, streda 13:00 - 19:00, štvrtok 13:00 - 17:00, piatok - zatvorené