Designum 3/2022

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2022

Máme za sebou náročné obdobie tohtoročného leta. Mnohých z nás potrápilo extrémne teplé počasie, ktoré veľmi nepraje koncentrácii na činnosť, ako je písanie. Sme preto radi, že sa podarilo našim prispievateľom napísať príspevky výnimočné nielen svojím obsahom, ale aj rozsahom. K letnej sezóne patrí cestovanie. Rovnako bez ohľadu na počasie si odnášame z neho spomienky spojené s návštevou neznámych miest alebo, naopak, krajín, ktoré máme v obľube a radi sa tam vraciame. Z rôznych teritoriálnych častí pochádzajú aj príspevky tohto čísla.

Hoci začíname na východnom Slovensku, postupne sa presúvame z východu na západ. Krížom-krážom prechádzame viacerým krajinami – okrem Slovenska aj Ukrajinou, Českou republikou, Rakúskom, Spojeným kráľovstvom či Fínskom. Preto veríme, že rozmanité skúsenosti, zážitky a poznanie zhmotnené v týchto textoch budú obohacujúce aj pre vás, našich čitateľov.

Editoriál / Jana Oravcová
Štúdio Furnicoolture: Silné individuality pod jednou značkou / Dávid Gabera
Kristína Bartošová: Baví ma vytvárať pre klientov celý vizuálny svet / Gabriela Ondrišáková
Mykola Kovalenko: Pri pôsobení v porotách cítim viac zodpovednosti ako pri samotnej tvorbe / Zuzana Uhalová
Viedenský sociálny podnik EOOS NEXT. Rozhovor s Lotte Kristoferitsch / Klára Prešnajderová
Od fyziky k umeniu, od dát k obrazu / Matej Novotný
Dizajn pre (telo) každého alebo O rovnosti v dizajne / Jana Oravcová
Ján Šuchaň – autor (nielen) svietidiel, ktorého nebolo vidieť / Júlia Deáková
Tailors/ Krejčí/ Krajčíri / Katarína Š. Fedorišinová
A Be Ce Da Ľubomíra Krátkeho / Vladislav Rostoka
Mýtus architekta: Jan Kotěra 150 / Ladislava Horňáková
Písma čísla / Martina Masaryková, Ester Mládenková, Tereza Umlaufová

Viac o dizajnéroch v publikácii