Predaj publikácií

Publikácie na predaj z SCD

ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 193964,90 €
A. Pekárová, Z. Kolesár: K dejinám dizajnu na Slovensku8,80 €
Ľ. Longauer: O sebe a o svojej práci4,95 €
Z. Kolesár: Nové kapitoly z dejín dizajnu9,00 €
K. Hubová a kolektív: Dizajn na Slovensku 1990-20054,95 €
Katalóg k výstave Nebáť sa moderny!6 €
Paušálna cena za balné a poštovné / 1 publikácia  2,00 €

Publikácie si môžete objednať telefonicky na čísle +421 2 204 77 318, zaslaním zoznamu požadovaných titulov na mailovú adresu predplatne@scd.sk alebo na poštovú adresu Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12, P.O.BOX 131, 814 99 Bratislava.

Na základe prijatej objednávky vám pošleme pokyny na úhradu konečnej sumy, ku ktorej sa priráta paušálna suma 2 eur za balné a poštovné. Objednané publikácie posielame až po uhradení celkovej sumy a jej pripísaní na náš bankový účet (predaj nerealizujeme formou dobierky).

Publikácie si môžete zakúpiť osobne v predajných miestach SCD:

Publikácie na predaj cez Slovart

ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 193979,00 €Link
V. Rostoka: CIPÁR&LOGO.ETC.99,00 €Link
Ľ. Longauer: Úžitková grafika na Slovensku
po roku 1918. Mierny pokrok
69,00 €Link
N. Veselá-Cohen, M. Rišková: Plocha a priestor
v dizajne. Milan Veselý
69,00 €Link
S. Čarnoký: FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku37,90 €Link

Pokiaľ kniha vydaná SCD nie je uvedená v zoznamoch kníh na predaj, tak je vypredaná. Všetky knihy si môžete zapožičať v našej špecializovanej knižnici.

Obchodný a reklamačný poriadok