Human by Design – Sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2020

Human by design – sonda do sociálných a metodologických inovácií v dizajne / probing social and methodological innovation in design

Katalóg k výstave Human by Design

Slovenské centrum dizajnu, Galéria dizajnu Satelit
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
5. 9. – 30. 10. 2019

MAK – Múzeum úžitkových umení
Stubenring 5, Viedeň
4. 3. – 7. 6. 2020

Výstava Human by Design si vypožičala názov z knihy austrálskeho filozofa a teoretika dizajnu Tonyho Frya Becoming Human by Design z roku 2012, ktorý analyzuje význam dizajnu pri adaptácii človeka na meniace sa podmienky, a vôbec pri prežití ľudského druhu. Čoraz častejšie počujeme o potrebe zmeniť prístup a filozofiu tvorby dizajnu, volanie po zodpovednosti k prírode i voči ľudskému druhu. Dizajn, jeho prax i teória, reaguje na túto situáciu vznikom metodológií ako design thinking, kritický dizajn, sociálny dizajn. Výstava predstavila koncepty, nové metódy, modelové situácie, prípadové štúdie, inovatívne riešenia, ktoré vyjadrujú túto urgentnú túžbu po zmene a udržateľnosti. Predstavuje hlasy, ktoré sú kritické, no nie porazenecké, prináša príklady riešení z praxe a spôsoby uvažovania mladých generácií dizajnérov a teoretikov. Prezentácie už existujúcich alebo aktuálne sa formujúcich projektov vznikli na objednávku kurátorov výstavy ako súčasť väčšieho projektu Dizajn a inovácie.

Kurátorka výstavy Mária Rišková; preklady Katarína Kasalová, kurátorská spolupráca: Lucia Dubačová, Klára Prešnajderová, Maroš Schmidt, Diana Klepoch Majdáková, Zuzana Duchová, Ľubica Kollárová, Ján Pernecký, Tomáš Tholt, Anna Cséfalvay, texty Christoph Thun-Hohenstein, Mária Rišková