Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Marián Višnovský

V rokoch 1972 – 1976 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici, odbor tvarovania výrobkov z plastických hmôt. Po skončení strednej školy pracoval ako dizajnér v n. p. Calex Zlaté Moravce.V roku 1982 sa prihlásil na štúdium na VŠVU v Bratislave, kde v roku 1988 vyštudoval odbor priemyselný dizajn, ktorý vtedy viedol Alexander Bilkovič. Od ukončenia štúdia na vysokej škole tvorí dizajn v slobodnom povolaní. Višňovský tvarovo riešil celý rad chladničiek a mrazničiek Calex na prelome 70. a 80. rokov.

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív