Transmodernita

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2023

Online: katalóg k výstave Transmodernita

Autori: kurátorka Ľubica Kollárová; kurátor. spolupráca: Laura Sarra Forest, Maroš Schmidt, architektúra a realizácia výstavy: Andrea Ďurianová, grafický ditajn: Matúš Buranovský, písmo: Ester Mládenková, preklady: Lucia Žitňanská, David Lee McLean, fotografie: Adam Šakový, Laura Sarra Forest.

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci so Slovenským múzeom dizajnu, Slovenským inštitútom v Paríži, francúzskym partnerom Kolektiv Cité Radieuse a Slovenským inštitútom vo Viedni, pripravili výstavu Transmodernita / Transmodernity / Transmodernité. Hlavná myšlienka výstavy spočíva v spojení minulosti a prítomnosti s odkazom na budúcnosť. Termín „transmodernita“ použila španielska feministka a filozofka Mária Magda Rodriguez v 80. rokoch 20. storočia. Transmodernita vo svojej podstate znamená zmenu starého v niečo nové a nevyhnutné. Kurátorský výber odráža symbolických 30 rokov slovenského dizajnu. Vybrali sme diela produktového a komunikačného dizajnu zo zbierok Slovenského múzea dizajnu a od oslovených autorov. Úzke spojenie umenia a dizajnu reflektujeme na dielach súčasných dizajnérov v spolupráci s výtvarnými umelcami. Výberom chceme zdôrazniť význam slovenského dizajnu v európskom spoločenskom kontexte s dôrazom na estetickú stránku, nadčasovosť dizajnérskej tvorby a reflexiu spoločenského diania. Súčasťou výstavy je dômyselná architektúra dizajnérky a šperkárky Andrey Ďurianovej a grafické spracovanie výstavy od grafického dizajnéra Matúša Buranovského spolu s použitím písma „FOREVER“ od Ester Mládenkovej.