Designum 2/2023

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2023

V tomto roku si budeme pripomínať 30. výročie samostatnosti Slovenskej republiky príspevkami, ktoré budú reflektovať našu československú minulosť. Naše predsavzatie napĺňa príspevok o diele architekta a teoretika, scénického výtvarníka, maliara a sochára Jiřího Krohu. V časti Aktuálne sme zaradili niekoľko rozhovorov. Ako exkluzívny sme pripravili s Palom Bálikom, grafickým dizajnérom, autorom mnohých knižných dizajnov a pedagógom. V ďalšom interview sa predstavuje umelecká zlatníčka Hany Kašičková. O svojej tvorbe rozpráva Pavol Dendis, dizajnér módy, ale aj divadelných kostýmov pre Slovenské národné divadlo. Posledný z rozhovorov je venovaný výstavnému dizajnu. Peter Masár a Dušan Veverka sa venujú navrhovaniu a realizácii výtvarno-priestorových riešení expozícií a výstav. Moravská galéria pokračuje v uvádzaní tvorby súčasných českých dizajnérov. Tentoraz poskytla priestory v Umeleckopriemyselnom múzeu dizajnérskemu duu Vrtiška & Žák. Zoltán Salamon si vďaka svojej rozmanitej tvorbe s osobitým rukopisom získal nezastupiteľné miesto v oblasti grafického dizajnu. V Slovenskom múzeu dizajnu sa nachádza časť jeho pozostalosti, ktorá sa postupne spracováva, prezentuje a vyhodnocuje. V rubrike Retrospektívne približuje Jindřich Chatrný multidisciplinárnu osobnosť československej éry Jiřího Krohu, ktorého korene architektonickej tvorby siahajú aj na Slovensko. V päťdesiatych rokoch sa prispôsobil formálnemu ideologickému diktátu a v novom štýle – socialistického realizmu – navrhol niekoľko sídlisk a mestských komplexov, medzi ktoré patrí aj Nová Dubnica. Časť Teoreticky obsahuje príspevok o nomádskom dizajne. V rubrike Písma čísla prezentujeme projekt Sklad od Žofie Kosovej.

Editoriál / Jana Oravcová
Palo Bálik: Latka je oveľa vyššie, ako bola pred pätnástimi rokmi / Zuzana Uhalová
Hany Kašičková. Prudko nositeľný šperk / Daniela Faboková
Pavol Dendis: Mojou filozofiou je udržateľnosť, spoločenská zodpovednosť a progresívnosť / Lívia Rášová
Peter Masár a Dušan Veverka: Tvorba expozícií vyžaduje neustále hľadanie inovatívnych prezentačných foriem / Kamila Valešová
Čierna platforma dobrého dizajnu dua Vrtiška & Žák / Jan Bureš
Zoltán Salamon – architekt grafického dizajnu / Gabriela Ondrišáková
Jiří Kroha. Od moderny po socialistický realizmus / Jindřich Chatrný
Nomádsky dizajn verzus moderní nomádi? / Silvia C. Bárdová
Písma čísla / Žofia Kosová

Viac o dizajnéroch v publikácii