100 rokov dizajnu

100 rokov dizajnu – prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu

Výstava
28. júla 2018 – 31. decembra 2022
Prvá expozícia histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu. V expozícii sú prezentované doterajšie výskumy a diela z územia Slovenska, ktoré reprezentujú obdobie od roku 1918 až po súčasnosť a ktoré sú v zbierkovom fonde múzea.
Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa hlavné oblasti a fenomény.

Expozícia obsahuje viac ako 500 predmetov z oblasti dizajnu a úžitkového umenia, ktoré reprezentujú obdobie od roku 1918 až po súčasnosť. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa všetky relevantné oblasti a fenomény. Návštevníkom bude k dispozícii minimálne počas dvoch rokov a od septembra ponúkne pravidelný program pre verejnosť, prehliadky pre školy a prednášky k prezentovaným témam. Výber zostavil kurátorský tím pod vedením hlavného kurátora Maroša Schmidta, ktorý o práci na výstave hovorí: „Základným poslaním Slovenského múzea dizajnu je výskum tvorby autorov dizajnu a produkcie výrobcov/dizajnérskej tvorby a produkcie firiem na Slovensku. Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa všetky podstatné oblasti a fenomény. V jeho poznávaní, ktoré nekončí rokom 2018 a zároveň má oveľa hlbšie korene, ako je rok 1918, naďalej pokračujeme.

Expozícia vznikla za podpory zriaďovateľa SCD Ministerstva kultúry SR, distribútora papiera Antalis a generálneho partnera SCD J&T Banky

Kurátor: Maroš Schmidt

Slovenské múzeum dizajnu

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00