Textil

Od 18. storočia sa na našom území začala výroba koncentrovať do manufaktúr – vznikali prvé kartúnky (na spracovanie bavlny) či súkenky (spracúvali vlnu), ale aj dielne na ďalšie vlákna, ľanové, konopné či hodvábne. Predovšetkým agrárne orientované Uhorsko začalo vďaka novým zákonom na podporu priemyslu zakladať v závere 19. storočia textilné priemyselné závody: v Kežmarku vznikol podnik Karla Weina, Ružomberku-Rybárpoli založil továreň Izák Mautner, v Trenčíne rozbehli výrobu francúzski bratia Tiberghienovci. Podniky boli po roku 1945 znárodnené a zmenili názvy. V druhej polovici 20. storočia došlo k nárastu výroby syntetických vlákien. Napriek rôznym výrobným a obchodným problémom môžeme považovať textilnú výrobu tohto obdobia za sebestačnú. Bola zabezpečená množstvom domácich závodov – od vedecko-výskumných centier a skúšobní, podnikov dovážajúcich suroviny, produkujúcich vlákna, až po samotnú výrobu textílií a ďalšie procesy ich úpravy. Ku kolapsu produkcie dochádzalo od deväťdesiatych rokov, čo súviselo s rozpadom trhov, konkurenciou Ázie, poprivatizačnými problémami, ale aj absentujúcou štátnou podporou. Po roku 2000 zanikla väčšina podnikov zabezpečujúcich výrobu vlákien i textilu: Bratislavská cvernová továreň, Slovenský hodváb Senica, Bavlnárske závody/Texikom v Ružomberku, Slovena v Žiline, Merina v Trenčíne a ďalšie. V súčasnosti je výroba textilu u nás v podstate izolovaná, viaceré výrobne si zriadili zahraničné firmy a výrobky idú hlavne na export. Vlákna sa vyrábajú napríklad v podniku Aspera Spinn, s.r.o., v Čadci, Spilatex v Leviciach. Odevné textílie tkajú pod značkou Audov, s.r.o., v Trenčíne, v Poľane v Lučenci, výstuže do odevov v Kufner Textil, s.r.o., v Kútoch. Vo firme Audient Seating v Žiline sa zabezpečuje výroba textílií pre automobilový priemysel.

Zuzana Šidlíková

Skip to content