Silvia Kružliaková

Autor

Kurátorka a kustódka zbierky komunikačného dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu. Absolvovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave. V rokoch 2011 – 2012 pôsobila ako projektová manažérka výstavného a informačného bodu Satelit Slovenského centra dizajnu. Bola pri zrode Slovenského múzea dizajnu. Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na slovenské logá a značky, no venuje sa aj knižnej grafike a plagátu.

Publikácie

Designum 1/2021

Slovenské centrum dizajnu
3,40

Designum 3/2019

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie