Simona Janišová

Autor

Simona Janišová študovala keramiku na Vysokej škole výtvarných umení pod vedením Ivice Vidrovej a Daniela Piršča. Stážovala v londýnskom štúdiu britského
umelca Barnabyho Barforda (2011), absolvovala artist in residence program v čínskom meste Shenzhen (2014). Spolupracuje so Slovenským múzeom dizajnu ako kurátorka pre zbierku keramiky a porcelánu. Je polovicou dua si.li.

Foto: Adam Šakový

Štúdium
VŠVU – Katedra úžitkového umenia, Ateliér keramiky, magisterské štúdium (2008 – 2010)
VŠVU – Katedra úžitkového umenia, Ateliér keramiky, bakalárske štúdium (2004 – 2008)
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru Bratislava, oddelenie keramiky (2000 – 2004)

Študijné pobyty
rezidencia –  Da Wang Culture Highland, Shenzhen, Čína (2014)
Internship – štúdio Barnabyho Barforda, Londýn, Veľká Británia (2011)

Zamestnanie
externá kurátorka Slovenského múzea dizajnu pre zbierku keramiky (2014 –)
vlastný ateliér, si.li ceramics – kolaboratívne duo s Lindou Vikovou, značka špecializovaná  na navrhovanie a produkciu úžitkovej keramiky na denné použitie (2010 –)
Denamit, občianske združenie, aktívna členka (2009  –)
Základná umelecká škola Ľ udovíta Rajtera v Bratislave, výtvarný odbor (2010 – 2014)

Publikácie

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
designum 2/2021 obalka

Designum 2/2021

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2019

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie