Písmo

Písmo je základným nástrojom komunikácie, všadeprítomným elementom definujúcim kultúru, no málokedy si uvedomíme komplexnosť špecializovanej disciplíny, akou je tvorba písma. Dizajnéri písma vytvárajú fonty aj ako nástroj pre iných dizajnérov, sú konštruktérmi, výtvarníkmi, ale aj výskumníkmi. Za úhľadným specimenom – typizovaným vzorom, ktorý štandardizuje formy jednotlivých druhov písma, sú stovky hodín skicovania a variovania tvarov. Písmo však nevzniká len ako technologicky dotiahnutý a funkčný set znakov. Na mieru vytvorené titulky, textové značky, letteringy, hlavičky časopisov, kaligrafické nápisy, odkazujú k staršej profesii písmomaliarov. Typografia je umením vytvárať a kombinovať existujúce písma tak, aby účinok na čitateľa bol v súlade s obsahom. Rôzne formy typografie sú dokumentované v celej expozícii komunikačného dizajnu – v knižnom dizajne i plagáte alebo v tvorbe identity. V sekcii o písme je malá ukážka k tvorbe písma – originály návrhov písmen pre detské leporelo od Emila Makovického, specimen venovaný prvému digitalizovanému písmu Nara, ktoré vytvoril Andrej Krátky a dokončil ho v spolupráci s Petrom Biľakom. Výskum písmara Samuela Čarnokého mapuje digitalizované písmo na Slovensku.

Skip to content