Obyčajné poháre

Askold Žáčko si získal meno predovšetkým ako tvorca sklenej plastiky, člen Ciglerovskej školy. Popri voľnej sochárskej tvorbe sa však po celý čas venoval aj sklárskemu dizajnu. Vytváral nápojové súpravy so slávnostnými fľašami, malé stolové doplnky – misy, vázy a žardiniéry, rozmerné osvetľovacie objekty do spoločenských priestorov a neskôr interiérové nábytkové solitéry a svietidlá. Využíval rôzne sklárske materiály a techniky, či už fúkanie do formy, hutné tvarovanie, spracovanie optického skla za studena, brúsenie či rezanie plochého skla. Obyčajné poháre sú prvé z radu nápojových súprav, v ktorých zámerne vychádzal zo znakov tzv. slovenského ľudového skla. Vynikajú čistým účelným tvarom a proporciami, stopami ručného fúkania skla na tenkostennej sklovine a napriek svojmu názvu prezentujú zámer dizajnéra – pozdvihnúť kultúru stolovania.

Adriena Pekárová
Viac v článku – Designum 3/2018

výrobca/klient:
Experimentálna dielňa Spojené sklárne, n. p., Lednické Rovne
Materiál:
sklo
Technika:
fúkanie, ručná výroba
Rozmery:
=107 (4 ks pohárov); =162