Kombinované materiály

Výrobky s kombinovanými materiálmi sú v našich zbierkach zastúpené najpočetnejšie. Materiálové kombinácie umožňujú produktom spĺňať požadované funkčné, estetické, ale aj bezpečnostné a ergonomické kvality. Vďaka tomu je výber exponátov veľmi rozmanitý – od izolačných fliaš, vodovodných armatúr až po gumovú masku a svietidlá. Vybrali sme najmä tie, ktorých materiálová skladba bola vo svojom období určujúca. Sledujeme materiálové premeny izolačnej fľaše zo sklárne CLARA, ktorej vonkajší obal prešiel cestu od bakelitu, cez kov až po termoplast. Skrinky televíznych prijímačov z Tesly Orava Nižná sa postupne materiálovo pretransformovali z drevených na plastové. Svietidlá z VD Pokrok Žilina prešli od sklenených po tienidlá z lisovaného plastového granulátu. Slovenská armatúrka Myjava používala pri výrobe vodovodných armatúr – kohútikov – kov, plast aj keramiku. Výskum v oblasti nových materiálov a technológií patrí v súčasnosti medzi aktuálne programy svetovej vedy. Materiály, ich vhodný výber a kombinácia, dokážu reagovať na tvarové požiadavky dizajnéra, a tak reálne využiť potenciál poznatkov výskumu v praxi.

Maroš Schmidt