Dizajn v kontextoch. Výstava 100 rokov dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu

V roku 2018 otvorilo Slovenské centrum dizajnu (SCD) prvú expozíciu histórie a súčasnosti dizajnu a úžitkového umenia 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018.1 Expozícia, ktorá vznikla pri príležitosti 100. výročia Československa a 25. výročia samostatnej Slovenskej republiky, prezentuje výber zo zbierok Slovenského múza dizajnu (SMD) a jej cieľom, ako spomína jej hlavný kurátor Maroš Schmidt, bolo „doplniť prázdne miesta v dejinách slovenského dizajnu v rámci Československa, ako aj počas samostatného štátu.“ Hlavný dôvod, prečo dnes hovoríme o „prázdnych miestach“ v histórii slovenského dizajnu, je, že na Slovensku dlhodobo chýbala inštitúcia, ktorá by sa zaoberala jeho skúmaním a budovaním zbierok. Slovenské múzeum dizajnu ako súčasť Slovenského centra dizajnu totiž oficiálne vzniklo až v roku 2013, pričom jeho zbierka sa začala formovať niekoľko rokov predtým, a to prevažne z darov rôznych zberateľov, kurátorov či dizajnérov.2

Pohľad do inštalácie od vstupu.
Pohľad do inštalácie od vstupu.
Pohľad do sekcie Plagáty.
Pohľad do sekcie Plagáty.

„História dizajnu na Slovensku ponúka stále veľa neprebádaných miest,“ pokračuje Maroš Schmidt. „Veľa prác, dokumentov, foriem a modelov bolo dávno pred vznikom SMD zničených alebo ostali zabudnuté v pivniciach či na povalách. Niektoré prototypy majú ich autori stále doma na policiach a v zásuvkách, dobre chránené pred zrakmi verejnosti. Absencia inštitucionálneho zázemia a dlhodobého výskumu v tejto oblasti vytvorili mylný dojem, že dizajn nie je relevantná téma našej hmotnej kultúry.“3

Výstavu 100 rokov dizajnu, ktorá je vôbec prvou ucelenou expozíciou z histórie a súčasnosti slovenského dizajnu, kurátori poňali ako možnosť premýšľať o slovenskom dizajne, čím zároveň prispeli aj do diskusie, ako prezentovať dizajn 20. a 21. storočia. Vystavovanie užitého umenia a designu má totiž svoje špecifiká. Keďže sa s ním spája priemyselná produkcia, sériová výroba či úžitková funkcia, nie je možné k nemu pristupovať ako k autonómnemu artefaktu. Naopak, potrebné je divákovi sprostredkovať jeho širší kontext, čoho si napokon boli vedomí aj kurátori expozície.4

Karol Rosmány, Jan Meisner: Propagačný materiál k volebnej kampani hnutia Verejnosť proti násiliu, 1989.
Karol Rosmány, Jan Meisner: Propagačný materiál k volebnej kampani hnutia Verejnosť proti násiliu, 1989.

Expozícia ako kurátorsky zámer

Prvotnú koncepciu expozície zbierok Slovenského múzea dizajnu mohli diváci vidieť už v roku 2013, a to v rámci výstavy Múzeum dizajnu, prosím5, ktorá sa konala v Galérii dizajnu Satelit.6 Bola na nej prezentovaná však len časť zbierky. Múzeu sa až po piatich rokoch podarilo sprístupniť jej komplexnú ukážku. Dôvodom, prečo po takom dlhom čase, je niekoľkoročná vedeckovýskumná činnosť kurátorského tímu a zároveň postupné dopĺňanie diel do zbierok zo všetkých oblastí dizajnu – od grafického, cez produktový, odevný a textilný dizajn, až po vybrané oblasti úžitkového umenia (keramika, sklo), architektúry a najnovšie tiež zbierky multimédií.

  1. Expozícia Slovenského múzea dizajnu 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018 sa nachádza v Hurbanových kasárňach na Kollárovom nám. 10 v Bratislave.
  2. Už na výstave venovanej 20. výročiu založenia SCD bola osobitná časť výstavy – kolekcia nazvaná Dizajn v pamäti, ktorá prezentovala iniciatívu SCD týkajúcu sa založenia múzea/zbierok dizajnu prostredníctvom malej vzorky produktov, ktoré sú majetkom SCD alebo boli zapožičané zo súkromných zbierok. In: Redakcia: Výstava k výročiu. Designum č. 3, 2011, s. 20.
  3. https://100.scd.sk. Súčasťou stálej expozície je webová stránka, ktorá návštevníkovi v digitálnej podobe približuje témy expozície, diela, dizajnérov, výrobcov, alebo školy.
  4. Kurátori expozície: Katarína Hubová, Simona Janišová, Ľubomír Longauer, Gabriela Ondrišáková, Adriena Pekárová, Mária Rišková, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková, Anna Ulahelová.

Viac sa dočítate v časopise Designum 3/2021 na s. 60
Predaj časopisu Designum

Viac k téme v publikáciách

Nové kapitoly z dejín dizajnu (Z. Kolesár). Foto: Adam Šakový

Nové kapitoly z dejín dizajnu

Slovenské centrum dizajnu
9,00
K dejinám dizajnu na Slovensku (editori A. Pekárová, Z. Kolesár). Foto: Adam Šakový

K dejinám dizajnu na Slovensku

Slovenské centrum dizajnu
8,80
Prejsť na publikácie