Adriena Pekárová

Autor

Editorka, kurátorka, publicistka, venuje sa dizajnu a úžitkovému umeniu. Vyštudovala teóriu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V deväťdesiatych rokoch bola zakladajúcou šéfredaktorkou časopisu Designum, v rokoch 2004 – 2011 pôsobila v Slovenskom centre dizajnu ako zástupkyňa riaditeľky pre výskumnú, výstavnú a publikačnú činnosť. V súčasnosti pracuje ako externá kurátorka zbierky skla v Slovenskom múzeu dizajnu.

Skip to content