Sekcie výstavy 100 rokov dizajnu – prvá expozícia Slovenského múzea dizajnu