Drevo

Drevo je materiál so špecifickými vlastnosťami, akustickými, optickými, haptickými, a pre svoju dostupnosť sa stalo mimoriadne dôležitým v ľudovom prostredí.Drevo sa využívalo na výrobu predmetov každodennej potreby, ale aj ako materiál na vyjadrenie umeleckých predstáv. Je spojené s tradičnými remeselnými technológiami, ktoré sa zdokonaľovali stáročia. Základným princípom práce s drevom bolo spojenie estetiky s funkčnosťou, so zmyslom pre proporcie a materiál. Táto silná tradícia prerástla v šesťdesiatych rokoch 20. storočia do širších snáh o formovanie aktuálnej hmotnej kultúry zodpovedajúcej modernej dobe.

Výtvarníci pracujúci pre ÚĽUV (Václav Kautman, Viktor Holešťák-Holubár, neskôr Stanislav Koreň) posunuli tradičné remeslo k súčasnému dizajnu. Cit pre materiál a použitú technológiu je typickým znakom ich tvorby. Dá sa povedať, že vznikla nová tradícia, ktorá je prítomná dodnes. Vtedy to boli výtvarníci a umelci – dnes dizajnéri, ktorí využívajú tradičné postupy, ale čoraz častejšie ich spájajú s modernými technológiami, navrhujú a sami realizujú solitéry pre interiér, stolovacie prvky, hračky, svietidlá... V deväťdesiatych rokoch zasiahli do vývoja produktov z dreva výrazné osobnosti – dizajnéri Tibor Uhrín a Miroslav Mládenek. Obaja poznajú dokonale materiál drevo a využívajú rôzne spôsoby jeho opracovania, overené technológie obohacujú o vlastné postupy. Tibor Uhrín sa v minulosti venoval aj navrhovaniu sériovo vyrábaných stavebníc a hračiek. Mladší kolegovia, Michal Hanula a Richard Seneši, pracujú na hranici medzi dizajnom a remeslom, ale každý prináša svojský koncept. Drevo stále zostáva dôležitým materiálom aj pre sériovú výrobu nábytku, ktorej sa venujú viaceré slovenské firmy.

Katarína Hubová