Gabriela Ondrišáková

Autor

Gabriela Ondrišáková je kurátorka a kustódka zbierky komunikačného dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu. Vyštudovala dejiny výtvarného umenia na Univerzite Komenského (2011-2016). Štúdium ukončila diplomovou prácou o grafickom dizajnérovi Karolovi Rosmánym a vo výskume slovenského komunikačného dizajnu pokračuje naďalej na pôde Slovenského múzea dizajnu. Píše, publikuje články, kurátoruje výstavy a spolupracuje na podujatiach venujúcim sa grafickému dizajnu.

Foto: Adam Šakový

Publikácie

Designum 2/2024

Designum 2/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Trienále plagátu Trnava 2022

Trienále plagátu Trnava 2022

Galéria Jána Koniarika
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content