Dvojstránka z časopisu Slniečko 1/1939 (september) zo súboru z rokov 1937-1944

Vrchná tlačená dvojstránka detského časopisu Slniečko, na obálke čierno-oranžová hlavička, dvojstĺpcová sadzba textu a ilustrácia mládenca dvíhajúceho ruky k hviezde na oblohe.

výrobca/klient:
Matica slovenská
Materiál:
papier
Technika:
tlač
Rozmery:
v=260mm; š=200mm