Michal Tornyai

Zameranie
grafický dizajnér, typograf

Michal Tornyai (1980) je písmotvorca, typograf, pedagóg a grafický dizajnér so záujmom o polygrafiu. Štúdia absolvoval striedavo na Slovensku a na Novom Zélande (Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, 1995 – 1996, Birkenhead College, Auckland, 1996 – 1998, UNITEC – Institute of Technology, Auckland, 1998 – 1999 a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2000 – 2006). So značkou Risomat (2015 – 2019) spopularizoval medzi slovenskými dizajnérmi a umelcami vtedy málo známu technológiu risografickej tlače. V súčasnosti je hlavným dizajnérom združenia Čierne diery, ktoré sa zaoberá osvetou zabudnutej a dlhodobo prehliadanej slovenskej architektúry. Vytvoril viaceré vlastné písma (Diery, Socha, Grunt, Hanka a iné…). S publikáciou Čierne diery. Priemyselné pamiatky a zabudnuté miesta Slovenska získal Tornyai v súťaži Národná cena za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn v kategórii Knihy & publikácie Hlavnú cenu a Cenu Nadácie Tatra banky za umenie v roku 2019.