Národná cena za dizajn 2017

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje nový, v poradí už 14. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Prihlasovanie diel do súťaže bude prebiehať v termíne 1. 6. – 17. 7. 2017 prostredníctvom online formuláru. Súťaž je v roku 2017 zameraná na produktový dizajn a je určená pre profesionálnych produktových dizajnérov, študentov produktového dizajnu a súvisiach odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti produktového dizajnu a výrobcov a klientov v oblasti produktového dizajnu.

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa v kategóriách:

  • profesionálny dizajn,
  • študentský dizajn,
  • dizajn s pridanou hodnotou.

Súťaž bude definitívne vyhodnotená 31. júla 2017.
Diela finalistov budú prezentované na výstave v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave v mesiacoch september – november 2017.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na začiatku októbra 2017.

Termíny

1. 6. – 17. 7. 2017: Registrácia online prihlášok a dokumentácie
20. – 21. 7. 2017: Zber prác na hodnotenie
do 31. 7. 2017: Vyhodnotenie súťaže
27. 9. – 30. 11. 2017: Výstava NCD17
október 2017: Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Práce

Bubbles pre Nachtmann

Bubbles pre Nachtmann

Profesionálny produktový dizajn
cp! eyewear

cp! eyewear

Dizajn s pridanou hodnotou
KOYAANISQATSI

KOYAANISQATSI

Študentský produktový dizajn
KUKO - multifunkčný drevený nábytok

KUKO – multifunkčný drevený nábytok

Štefan Starinský
Dizajn s pridanou hodnotou
O-Pen

O-Pen

FEROMON design studio s.r.o. FEROMON design studio s.r.o.
Profesionálny produktový dizajn
Prejsť na ocenené práce