Juraj Blaško, foto: Jana Hojstričová, 2023.

Juraj Blaško

SK

kurátor NCD24

Juraj Blaško je grafický dizajnér a pedagóg pôsobiaci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre vizuálnej komunikácie, ktorú niekoľko rokov viedol. Je spoluzakladateľom Únie grafických dizajnérov Slovenska. V roku 2013 bol jeho doktorandský projekt „Jednotný vizuálny štýl štátnej správy“ ocenený Cenou poroty NCD. V súčasnosti sa venuje pedagogickej činnosti, ako prorektor je členom vedenia VŠVU a zaujíma sa o interdisciplinárnu spoluprácu umelej inteligencie a komunikačného dizajnu.

Foto: Jana Hojstričová, 2023

Viac o ncd
Skip to content