Narodná cena za dizajn 2018

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje nový, v poradí už 15. ročník súťaže Národná cena za dizajn. Prihlasovanie diel do súťaže bude prebiehať v termíne 1. 3. – 18. 4. 2018 prostredníctvom online formuláru. Súťaž je v roku 2018 zameraná na komunikačný dizajn a je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu a klientov v oblasti komunikačného dizajnu.

O získanie ocenenia je možné uchádzať sa v kategóriách:

  • profesionálny dizajn
  • študentský dizajn
  • dizajn s pridanou hodnotou

Súťaž bude definitívne vyhodnotená 30. júna 2018. Diela finalistov budú prezentované na výstave v mesiacoch október – november 2018. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. októbra 2018.

Termíny

1. 3. – 25. 4. 2018: Registrácia online prihlášok a dokumentácie
18. 6. - 19. 6. 2018: Hodnotenie práce porotou
12. 10. 2018 - 25. 11 . 2018: Trvanie výstavy NCD18
12. 10. 2018: Galavečer spojený s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien