Vasyl Kosiv

UA

Vasyl Kosiv vyučuje od roku 1998 vizuálnu komunikáciu. Vyštudoval Ľvovskú akadémiu umení a doktorát získal na Charkovskej akadémii dizajnu a umenia. V rokoch 2003 – 2004 pôsobil ako hosťujúci lektor na Kansaskej štátnej univerzite a hosťujúci vedecký pracovník v Národnom múzeu dizajnu Cooper-Hewitt v New Yorku. V rokoch 2006 – 2013 bol ako zástupca primátora mesta Ľvov zodpovedný za rôzne projekty v oblasti vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva. Absolvoval vzdelávacie programy v oblasti manažmentu, európskej byrokracie, mestského dizajnu a cestovného ruchu vo Švédsku, Nemecku, Taliansku a Japonsku. V rokoch 2015 – 2016 pôsobil ako štipendista Fulbrightovho programu na Columbia University v New Yorku. Prednášal a viedol semináre na Columbia University, Harvard University, University of Southern California, New Jersey City University a ďalších akademických inštitúciách. V roku 2019 obhájil svoju habilitačnú prácu. Jeho monografia „Ukrajinská identita v grafickom dizajne r. 1945 – 1989“ získala rôzne ocenenia. V jarnom semestri 2021 pôsobil ako hosťujúci profesor na Varšavskej univerzite. Od augusta 2021 je Vasyl Kosiv rektorom Ľvovskej národnej akadémie umení.

Viac o ncd
Skip to content