Eduardo Barrera Arambarri

MX

Eduardo Barrera Arambarri má 30 rokov profesionálnych skúseností. Študoval grafický dizajn na UNAM v Mexiku a magisterský titul v odbore Fotografia/Časozberné médiá na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Navrhoval kultúrne a sociálno-politické plagáty, inštitucionálne/korporátne identity, publikácie, abecedy, motion grafiku a reklamu. Jeho plagáty sú známe po celom svete vďaka neustálej účasti na medzinárodných súťažiach. Získal aj rôzne medzinárodné ocenenia, Grand Prix na Medzinárodnom bienále grafického dizajnu v Brne, bronzovú medailu na Medzinárodnom bienále plagátu v Mexiku; ocenenie za tretie miesto z Trienále ekologického plagátu v Charkove; s Veronikou Barrerou získali Bronzovú cenu na Medzinárodnej výstave súčasného atramentového dizajnu v Pekingu, Zvláštnu cenu na Kvadrienále plagátu v Bardejove. Zároveň pôsobil ako porotca na medzinárodných súťažiach v Mexiku, Česku či Pekingu. Podieľal sa na dizajne a produkcii výstavy „Manifold“ od Ericka Beltrána, ktorá bola súčasťou väčšej výstavy „Documenta 15“ v Kasseli. Na Slovensku navrhli s Veronikou Barrera plagáty pre kultúrne podujatia „Rozárium hudby“ (Dolná Krupá) a „Piešťany podľa Wintera“. V súčasnosti dokončuje doktorandské štúdium na FMK UTB Zlín v Česku. Pracuje a vyučuje v Európe a Mexiku.

Viac o ncd