Zuzana Husárová

SK

Zuzana Husárová je autorka a teoretička elektronickej literatúry a digitálnych umení, tvorí aj experimentálnu a zvukovú poéziu a poetické performancie. Akademicky pôsobí na Digitálnych umeniach VŠVU, externe aj na FF MU v Brne a je zodpovednou redaktorkou časopisu „Glosolália“. S Ľubomírom Panákom vytvorila neurónovú sieť Liza Gennart, ktorá generuje slovenskú poéziu a ktorej kniha „Výsledky vzniku“ (VLNA/Drewo a srd, 2020) získala cenu za poéziu Zlatá vlna 2021. Je autorkou kníh experimentálnej poézie „liminal, lucent, amoeba, Hyper“.

Viac o ncd