Eva Jenčuráková

Zameranie
grafická dizajnérka

Eva Jenčuráková je doktorandkou v ateliéri Vizuálna komunikácia, Katedra dizajnu, FU TUKE. V rámci dizertačnej práce sa venuje návrhu pomôcok pre deti s kortikálnou poruchou zraku. Paralelne pôsobí ako grafická dizajnérka, pričom sa aktívne zaoberá ekológiou a udržateľnosťou v kontexte grafického dizajnu.

NCD diela

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Vizuálna identita Fakulty umení, Technická univerzita v Košiciach

Eva Jenčuráková
Mária Bujňáková
Samuel Čarnoký
Z reštaurátorského zápisníka

Z reštaurátorského zápisníka

Spoločníková, Mária
Eva Jenčuráková
Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva

Život hradu Bystrica: Desaťročie nového panstva

Eva Jenčuráková
Marek Turošík
Prejsť na diela

Súvisiace publikácie

Designum 2/2020

Designum 2/2020

Slovenské centrum dizajnu
3,40
Prejsť na publikácie