Filip Blažek

CZ

Filip Blažek je grafický dizajnér. V roku 2000 ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Venuje sa najmä písmu a typografii a rád o týchto témach prednáša. Je autorom úspešnej príručky „Typokniha“ a spoluautorom dokumentárneho cyklu „Identita – príbeh českého grafického dizajnu“. Bol zakladateľom a členom redakčnej rady časopisu Typo a projektu 365typo. Je členom medzinárodnej organizácie ATypI a zakladajúcim členom Únie grafického dizajnu. Pracuje vo vlastnom štúdiu Designiq, ktoré založil v roku 1997. Od tej doby spolupracuje s celou radou talentovaných odborníkov a pravidelne vyučuje na UMPRUM a na vysokej škole ARCHIP.

Viac o ncd
Skip to content