Zameranie
grafický dizajnér, typograf

Ondrej Jób absolvoval štúdium vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2008) a štúdium dizajnu písma Type and Media na Kráľovskej akadémii umení (KABK) v holandskom Haagu (2009). V roku 2009 založil štúdio Setup zamerané na tvorbu písma, lettering, vizuálnu identitu, dizajn publikácií a ďalšie oblasti digitálneho a printového dizajnu. Svoje písma distribuuje prostredníctvom Typotheque a MyFonts, je členom kolektívu Village. Žije v Bratislave.

NCD diela

Visit Košice

Visit Košice

Roman Juhás
Ondrej Jób
Lýdia Vilková
Písmo UK Sans

Písmo UK Sans

Ondrej Jób
Písma Lyra

Písma Lyra

Ondrej Jób
Michal Slovák
Prejsť na diela

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela