Zameranie
grafický dizajnér, typograf

Ondrej Jób absolvoval štúdium vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2008) a štúdium dizajnu písma Type and Media na Kráľovskej akadémii umení (KABK) v holandskom Haagu (2009). V roku 2009 založil štúdio Setup zamerané na tvorbu písma, lettering, vizuálnu identitu, dizajn publikácií a ďalšie oblasti digitálneho a printového dizajnu. Svoje písma distribuuje prostredníctvom Typotheque a MyFonts, je členom kolektívu Village. Žije v Bratislave.

NCD diela

Visit Košice

Visit Košice

Roman Juhás
Ondrej Jób
Lýdia Vilková
Písma Lyra

Písma Lyra

Ondrej Jób
Michal Slovák
Prejsť na diela

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela